• معرفی معاون فرهنگی

  معاون فرهنگی و اجتماعی: دکتر حسن ملکی

      دکتری  برنامه ریزی درسی

  

 
    استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 

پست الکترونیکی:  malaki_cu@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

حسن ملکی

رشته تحصیلی

برنامه ریزی درسی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

سمت

عضو هیئت علمی و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

رتبه علمی

استاد

تلفن تماس

88923707- 88923708

آدرس پست الکترونیکی

Malaki_cu@yahoo.com

آدرس پستی

تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی(آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه پنجم، معاوت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

 

 

 


سوابق علمی . سوابق پژوهشی. سوابق اجرایی