• آرشیو اخبار فرهنگی


شروع ثبت نام اردوی راهیان نور(بهشت خاکی 8)

 

دل شهید جنتی است که ملائک بدان غبته می خوردند آری جنتی که جز حضور دائم چیزدگری نیست (وعند ربهم یرزقون )...

 شروع ثبت نام اردوی راهیان نور(بهشت خاکی 8)

تاریخ درج خبر: 1395/11/26 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٠ - شماره خبر: ٢٦٨٣ - تعداد بازدید: 396


خروج