• آرشیو اخبار فرهنگی


ثبت نام اردو جهادی پرواز خاکی ۸ بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی 31 مرداد الی ۱۱ شهریور / منطقه: ظفر آباد لوداب

ثبت نام اردو جهادی پرواز خاکی۸  بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی 31 مرداد الی ۱۱ شهریور / منطقه: ظفر آباد لوداب 

📞تلفن جهت ثبت نام

 برادران: ۰۹۱۷۵۷۳۲۶۰۶

خواهران:۰۹۲۱۲۸۹۱۳۰۳

تاریخ درج خبر: 1396/04/26 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٤ - شماره خبر: ٣٨٩٧ - تعداد بازدید: 690


خروج