• آرشیو اخبار فرهنگی


دانشجویان در اعتراض به کشتار مسلمانان میانمار تجمع کردند.

دانشجویان و مردم شرکت کننده در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای نسل کشی را متوقف کنید؛ نوبل خونی؛ سازمان ملل نوکر سیاست های سازمان ملل؛ مرگ بر اسرائیل حامی تسلیحاتی کودک کش میانمار؛ دولت وحشی و جنایتکار میانمار کنترل باید گردد؛ بودائیان وحشی مساوی با داعش؛ (نقش سازمان ملل؛ جایزه صلح نوبل به رهبر میانمار پاداش نسل کشی خاموش)؛ میانمار هم پاره تن اسلام است؛ قوه قضائیه باید در موضوعاتی همچون  حمایت از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد شود؛ سکوت در مقابل کشتار مسلمانان میانمار نمونه دروغ حقوق بشر؛ مرگ بر رژیم کودک کش صهیونیستی؛ نحن قادمون و سکوت مدعی حقوق بشر شد موجب کشتار نسل بشر؛ خشم و انزجار خود را از نسل کشی مسلمانان میانمار اعلام کردند.
 
 در این تجمع علاوه بر سخنرانی نمایندگان اتحادیه های دانسجویی و تعدادی از نمایندگان مجلس، قطعنامه پایانی در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار قرائت شد.
 

تاریخ درج خبر: 1396/06/21 - ساعت درج خبر: ٠٧:٤٧ - شماره خبر: ٤١٣١ - تعداد بازدید: 182


خروج