• آرشیو اخبار فرهنگی


نشست دبیران کانون ها و مدیریت فرهنگی دانشگاه در رابطه با انتخابات کانون ها 16 مهر 96 برگزار شد.

نشست دبیران کانون ها و مدیریت فرهنگی دانشگاه در رابطه با انتخابات کانون ها 16 مهر 96 در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات، رویش داخلی، طرح بزرگ جامع قرآنی نور و گزارشی از عملکرد کانون ها مطرح شد.

تاریخ درج خبر: 1396/07/17 - ساعت درج خبر: ١٠:٣٤ - شماره خبر: ٤٣٢١ - تعداد بازدید: 351


خروج