• آرشیو اخبار فرهنگی


کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تشکیل جلسه داد

صبح امروز یکشنبه 10 دی 96 کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه با حضور اعضای این کمیته در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل جلسه داد. 

از مهمترین مواردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ درخواست مجوز انتشار 15 نشریه جدید بررسی و مورد موافقت قرار گرفت که با افزوده شدن این تعداد در مجموع نشریات دانشگاهی به تعداد 122 نشریه رسید، همچنین با تغییر در جزئیات 5 نشریه دیگر (تغییر صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر) موافقت شد.

دکتر ایران زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حمایت مالی بیشتر از نشریات دانشجویی و هزینه صفحه آرایی نشریات، تعداد و تیراژ انتشار نشریات دانشجویی و ... موافقت خود را اعلام داشت. گفتنی است کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مرکب از افراد زیر و دبیرخانه آن در مدیریت امور فرهنگی دانشگاه مستقر است.

۱ـ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (رئیس کمیته)

۲ـ نماینده تام الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۳ـ یک حقوق‌دان به انتخاب رئیس دانشگاه

۴ـ سه نفر عضو هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

۵ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)

۶ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه از طریق برگزاری انتخابات که یک نفر از ایشان عضو علی البدل محسوب می‌شود.

همچنین نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و رسیدگی به تخلفات و شکایات نیز بر عهده کمیته ناظر است.

تاریخ درج خبر: 1396/10/10 - ساعت درج خبر: ١٤:٠٨ - شماره خبر: ٥١٠٨ - تعداد بازدید: 588


خروج