• آرشیو اخبار فرهنگی


نشست مدیر و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

صبح امروز (سه شنبه 19 دی 96) مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی و کارشناسان این حوزه به منظور تعامل و ارائه راه کار و گزارش اجمالی از فعالیتهای صورت گرفته تشکیل جلسه داد.

این نشست به منظور تعامل بهتر، ارائه سازوکار و تاثیر آن در خروجی برنامه های فرهنگی صورت گرفت. دکتر مومنی مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از نزدیک نظرات و پیشنهادات و روند کار حوزه برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی را از زبان کارشناسان آن شنیدند.

مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی به معرفی کارهای در دست اقدام  کارشناسان این حوزه پرداختند و سپس هر کدام از واحدها به ارائه ای کوتاه از جزئیات برنامه ها در جهت تبیین موضوع و بررسی آن و راهکارهای پیشبردی در جهت بهتر شدن فعالیتها پرداختند. 

تاریخ درج خبر: 1396/10/19 - ساعت درج خبر: ١٣:٥٠ - شماره خبر: ٥٢٠٧ - تعداد بازدید: 447


خروج