• آرشیو اخبار فرهنگی


نشست تخصصی شورای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور اعضا تشکیل جلسه داد

عصر امروز (دوشنبه 14 اسفند 96) نشست تخصصی شورای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور اعضای جلسه به منظور بررسی و سیاستگزاری پیرامون فعالیتها و برنامه های فرهنگی در اتاق شورای دانشگاه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه دکتر ایران زاده گفت: بنده با هر طرح و ایده مبتکرانه که بتواند چالش ها و ایرادات کاری در حوزه فرهنگی را پاسخ دهد از آن استقبال می کنم و پیشنهاد می کنم جلسات در دو بخش گفتگو پیرامون مسائل بنیادی فرهنگ و دانشگاه در قالب نشست تخصصی و دوم تصویب برنامه ها و نیازهای دانشجویی انجام شود.

از آنجایی که شورای فرهنگی دانشگاه عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص موارد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است در این نشست تصمیم بر تدوین چشم انداز فرهنگی از بدو ورود دانشجو تا پایان دوره تحصیلی در قالب اجرای طرح پژوهشی مورد گفت و شنود حاضرین قرار گرفت. بررسی پیشنهاد اساسنامه کانونها به منظور شروع به کار تعدادی از کانونهای پیشنهادی به منظور اعلام نظر از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی به ترتیب ذیل می باشد: 
رییس دانشگاه به عنوان رئیس شورا؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا؛ معاون دانشجویی؛ معاون آموزشی؛ مسئول بسیج اساتید؛ یک عضو هیات علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی؛ نماینده هرکدام از تشکل های دانشجویی؛ نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق رای در جلسه مربوطه). 

 

 

تاریخ درج خبر: 1396/12/14 - ساعت درج خبر: ١٦:١٨ - شماره خبر: ٥٧٠٥ - تعداد بازدید: 416


خروج