• آرشیو اخبار فرهنگی


درسگفتار فلسفه سیاسی با موضوع "فلسفه سیاسی چیست؟" برگزار شد

نخستین جلسه از سلسله جلسات درسگفتار فلسفه سیاسی با موضوع "فلسفه سیاسی چیست!؟" به همت انجمن علمی_دانشجویی علوم سیاسی علامه طباطبایی دوشنبه 14آبان 1397 با ارایه ی دکتر کاشی برگزار شد. 


تاریخ درج خبر: 1397/08/15 - ساعت درج خبر: ١١:٠٦ - شماره خبر: ٧٣١٦ - تعداد بازدید: 35


خروج