نام و نام خانوادگی: دکتر حسین سلیمی بجستانی 

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره و استادیار دانشگاه 

ایمیل: h.salimi.b @gmail.com 

شماره تماس: 48393502 - 48393408

معاون فرهنگی واجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی