نام و نام خانوادگی:  نازنین دامرودی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  

ایمیل: payesh1farhangi@gmail.com

شماره تماس:  88900025

 کارشناس فرهنگی

رزومه علمی و پژوهشی و فرهنگی و شرح وظایف واحد

دریافت فعاليت هاي واحد پايش

فرآيند واحد پايش وضعيت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

 

آدرس: خیابان کریم‌خان زند، ابتدای خیابان شهید عضدی(آبان) شمالی، پلاک 76، طبقه 5