نام و نام خانوادگی: فاطمه حیدری 

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی

ایمیل:  korsi.azadandishi96@gmail.com

شماره تماس: 48383521 
آدرس : آدرس: دهکده المپیک پردیس مرکزی ساختمان مسجد امام علی (ع) طبقه دوم . معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

   

کارشناس واحد کرسی های آزاداندیشی

 

رزومه علمی و پژوهشی کارشناس و معرفی واحد

فرم ها و پیوست ها:

دستورالعمل برگزاري کرسي آزادانديشي

شيوه نامه برگزاري کرس يهاي آزادانديشي

فرم درخواست کرسي_ واحد هاي فرهنگي تلفيقي