واحد ایده پردازی

کارشناس واحد: علی منصوریان

اهداف واحد ایده پردازی:

ترویج  و موج آفرینی فرهنگ نوآوری و ایده‌پردازی در جهت برجسته سازی وجه کاربردی علوم انسانی

 شناسایی دانشجویان اندیشه‌ورز و پاسداشت اندیشه‌های نو

کمک به پرورش ایده‌های نو اندیشه‌ورزان

شبکه‌سازی و تعمیق ارتباط صاحب‌نظران عرصه‌های مختلف مرتبط با نوآوری با اندیشه‌ورزان

عنوان وظایف واحد ایده پردازی

برگزاری جشنواره ی سالانه ی طرح «پویش ایده پردازی»

برگزاری  نشست های ایده پردازی

برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای ترویج و پرورش ایده پردازی

برگزاری همایش های ایده پردازی

نگارش و تدوین مجله ی الکترونیکی ایده پردازی

 

«شرح وظایف واحد ایده پردازی»

 

برگزاری جشنواره سالانه ی طرح «پویش ایده پردازی»:

این جشنواره به صورت سالانه طی فرآیند های مختلف، با ثبت ایده های خام و اولیه ی ایده پردازان شروع می شود و در نهایت پس از پرورش ایده ها توسط مربیان، پنج ایده ی برتر توسط داوران و به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت حمایت های بعدی، معرفی می گردند.

برگزاری نشست های ایده پردازی:

هدف از برگزاری این نشست ها، شناسایی مسائل و معضلات جامعه و دانشگاه از نظر اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و کسب راهبرد ها و راهکار های جدید و موثر برای حل آنها ست که البته این کار، به طور ضمنی سبب پویایی دانشجویان برای ایده پردازی و نیز کشف محور ها و موضوعات جدید برای جشنواره ی سالانه ی طرح «پویش ایده پردازی» می گردد.

برگزاری کار گاه های آموزشی:

برگزاری کارگاه های آموزشی موجب ایجاد  و کسب مهارت در دانشجویان برای خلق ایده های کارآمد و اثر بخش و نیز پرداختن به ایده های نو، غنی، علمی و با کیفیت  از سوی آنان می شود.

انجام بازدید های علمی:

این مرحله جهت آشنایی دانشجویان با محیط های عملیاتی، نهادها و سازمان های ایده پرداز و همچنین شناسایی، درک و لمس معضلات جامعه  و دانشگاه صورت می گیرد.

برگزاری همایش های ایده پردازی:

هدف از انجام این کار، جذب سرمایه گذار، ارتباط و همکاری بین صاحبنظران دانشگاه ها و بررسی طرح های ملی در زمینه ی ایده پردازی می باشد. همچنین این کار، سبب بولد و رسانه ای شدن دانشگاه علامه به عنوان  دانشگاه پیشرو در زمینه ی توجه به ترویج  و پرورش فرهنگ ایده پردازی در سطح فرا دانشگاهی می گردد.

تهیه و تدوین مجله ی الکترونیکی ایده پردازی:

این کار، جهت گسترش تئوریک ایده ها، استفاده از مقالات علمی در این زمینه، مشارکت دانشجویان خوش ذوق و اهل قلم، گزارشات مربوط به فعالیت های واحد ایده پردازی و تبلیغات  صورت می گیرد.

فرآیند های طرح «پویش ایده پردازی» :

 

1)فرآیند تعیین زمینه ها و محور های کلی.

2) فرآیند فراخوان طرح و جذب ایده پردازان.

3) فرآیند جمع آوری و ثبت ایده ها.

4)فرآیند پرورش ایده ها.

5)فرآیند داوری، ارزشیابی و انتخاب ایده ها

6)فرآیند برگزاری جشنواره

 

امتیازات در نظر گرفته شده برای ایده های برگزیده به شرح زیر می باشد:

1-ثبت ایده های برتر:

برای ثبت ایده های برتر در معاونت پژوهشی و مشمول شدن صاحبان آن از تسهیلات و امتیازات ویژه ی پژوهشی، ایده پردازان توسط  معاون فرهنگی، به معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی می‌گردند.

 

2-اهدای جوایز

1-2برای هر یک از 5 ایده ی برتر مبلغ بیست میلیون ریال جایزه ی نقدی به همراه  تندیس و لوح تقدیر در نظر گرفته می شود.

2-2اعطای  نشان و گواهی «ایده ی برتر» با همکاری و تایید  معاونت فرهنگی و اجتماعی  و معاونت پژوهشی دانشگاه، به ایده پردازان برتر.

3-2 پس از اتمام جشنواره،  شرح مختصری از تمام ایده های ایده پردازان شرکت کننده در طرح « پویش ایده پردازی»، به همراه نام و مشخصات ایده پردازان، در قالب کتابچه ای، تحت عنوان: «ایده پردازان علامه»، توسط دبیر خانه منتشر می شود و گزارشات نهایی این طرح،  توسط دبیر خانه رسانه ای می گردد.