نام و نام خانوادگی: حسن ملکی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

ایمیل: malaki_cu@yahoo.com

شماره تماس: 88923707- 88923708

    معاون فرهنگی واجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی