نام و نام خانوادگی: مرتضی خورسندی

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد

ایمیل: ----------------

شماره تماس: 88793277

مدیر نظارت ارزیابی و برنامه ریزی فرهنگی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی