حوزه‌های فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی

طبق تاکید و اظهار نظرهای اکثر کارشناسان، آموزش، بدون پژوهش و کار تیمی معنا ندارد و انجمن های علمی به عنوان تشکل‌های علمی در جهت نیل به این امر توانایی‌هایی زیادی داشته و دارند. در این نهادها، آموزش در کنار پژوهش قرار گرفته و با فعالیت‌های تیمی و گروهی در جهت تربیت صحیح علمی گام برداشته می‌شود.

 الف) آموزشی: آموزش به عنوان مهمترین کارکرد دانشگاه نقش بسزایی در تربیت علمی دانشجویان دارد. دانشجویان با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مهارتی ـ کاربردی و تخصصی که نیاز بازار کار  می‌باشد می‌توانند در این جهت حرکت کرده و یا با برگزاری کلاس‌های تقویتی، حل تمرین، نرم‌افزارهای مرتبط، کارگاه‌های آموزشی و کارشناسی ارشد، در بحث آموزش دخیل شده و در گروه‌های جمعی به فعالیت‌ آموزشی بپردازند.

 ج) فعالیت‌های ترویجی: فعالیت‌های ترویجی غالب فعالیت‌های انجمن‌های علمی را شامل می‌شود همانند برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی ... این گونه فعالیت‌ها از اهمیت بالایی در توسعه و ترویج یافته‌های علمی در میان دانشجویان برخوردار است ولی  کم توجهی به پتانسیل علمی این برنامه‌ها تنها فقط به عنوان کار اجرایی برای دانشجویان محسوب می‌شود که توصیه می‌گردد در این گونه برنامه‌ها با کمک گروه و دانشگاه بار علمی مناسبی نیز برخوردار گردد.

شایان ذکر است که یکی از مصادیق ارتباط با صنعت، بازدیدهای علمی است که انجمن های علمی می‌توانند در این سفرهای علمی، این حوزه از فعالیت انجمن های علمی را به انجام رسانند.

ـ فعالیت‌های پژوهشی، علمی، تحقیقاتی

ـ برگزاری دوره آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی

ـ برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها ـ سخنرانی‌ علمی و جشنواره‌ها و ...

ـ نشست‌های تخصصی

ـ مسابقات علمی

ـ نمایشگاه

ـ تألیف کتاب

ـ چاپ مقالات علمی در مجلات علمی خارج و داخل کشور

 

جدول اطلاعات اساتید مشاور فرهنگی دانشکده‌ها به تفکیک انجمن‌های علمی و نشریات دانشگاه

 

استاد مشاور

گروه آموزشی

نام دانشکده

آقای دکتر محمدرضا اسدی

فلسفه

الهیات و معارف اسلامی

آقای دکتر عباس اشرفی

علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر محمد حسین خوانین زاده

معارف اسلامی

آقای دکتر محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر حمید رضا میرحاجی

زبان و ادبیات عربی

خانم دکتر گلناز مدرسی قوامی

زبان شناسی

آقای دکتر سهراب رضایی

زبان ادبیات ترکی

زبان های خارجی

خانم دکتر مرجان فرجاه

مترجمی زبان فرانسه

خانم دکتر سودابه باشی زاده

زبان اسپانیایی

خانم دکتر زری سعیدی طلب

زبان و ادبیات انگلیسی

خانم فاطمه پرهام

مترجمی انگلیسی

خانم اسکندری

زبان روسی

آقای دکتر رضا افقی

گروه مدیریت بیمه

موسسه آموزش عالی بیمه اکو

آقای دکتر حمید رضا علومی یزدی

حقوق خصوصی

حقوق و علوم سیاسی

آقای دکتر بهزاد رضوی فرد

حقوق جزا و جرم شناسی

آقای دکتر محمدرضا ویژه

حقوق عمومی عمومی و بین الملل

آقای دکتر علی آدمی

روابط بین الملل

آقای دکتر حمید صالحی

علوم سیاسی

آقای دکتر ابو تراب طالبی

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی

تعاون و رفاه

آقای دکتر حسین یحیی زاده پیرسرائی

مددکاری اجتماعی

آقای دکتر عباس اسدی

روزنامه نگاری و ارتباطات

آقای دکتر محمدتقی کرمی

برنامه ریزی اجتماعی و منطقه ای

خانم دکتر عصمت مومنی

کتابداری و اطلاع رسانی

روانشناسی و علوم تربیتی

خانم دکتر نرجس خاتون اویسی

تکنولوژی آموزشی

آقای دکتر حسن ملکی

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

 

آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

سرکار خانم دکتر شهلا پزشک

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

آقای دکتر نور علی فرخی

روان شناسی  تربیتی و سنجش و اندازه گیری

آقای دکتر حسین اسکندری

روان شناسی عمومی و بالینی

خانم دکتر معصومه اسمعیلی

مشاوره

خانم دکتر زهرا سلمان

تربیت بدنی

گروه اقتصاد:

آقای دکتر جواد نوراحمدی

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد نظری

اقتصاد کشاورزی (انرژی)

آقای دکتر مجید حبیبیان نقیبی

برنامه ریزی توسعه

آقای  دکتر محمدرضا صالحی راد

آمار

آقای دکتر میرعلی سیدنقوی

مدیریت دولتی

مدیریت و حسابداری

آقای دکتر سیدمجتبی محمودزاده

مدیریت بازرگانی و مدیریت جهانگردی

آقای دکتر مقصود امیری

مدیریت صنعتی

آقای دکتر قاسم بولو

حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                        انجمن ها به تفکیک دانشکده ها

 

گروه آموزشی

نام دانشکده

فلسفه

الهیات و معارف اسلامی

علوم قرآن و حدیث

معارف اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان شناسی

زبان ادبیات ترکی

زبان های خارجی

مترجمی زبان فرانسه

زبان اسپانیایی

زبان و ادبیات انگلیسی

مترجمی انگلیسی

زبان روسی

گروه مدیریت بیمه اکو

موسسه آموزش عالی بیمه اکو

حقوق خصوصی

حقوق و علوم سیاسی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق عمومی عمومی و بین الملل

روابط بین الملل

علوم سیاسی

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

تعاون و رفاه

مددکاری اجتماعی

روزنامه نگاری و ارتباطات

برنامه ریزی اجتماعی و منطقه ای

کتابداری و اطلاع رسانی

روانشناسی و علوم تربیتی

تکنولوژی آموزشی

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روان شناسی تربیتی و سنجش و اندازه گیری

روان شناسی عمومی و بالینی

مشاوره

تربیت بدنی

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد

اقتصاد نظری

اقتصاد کشاورزی (انرژی)

برنامه ریزی توسعه

آمار

مدیریت دولتی

مدیریت و حسابداری

مدیریت بازرگانی و مدیریت جهانگردی

مدیریت صنعتی

حسابداری