نام و نام خانوادگی: محمدرضا رحمت‌خواه دربان 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی سیاسی  

ایمیل:mohammad.r.rahmatkhah@gmail.com

شماره تماس:  48393513

   

 کارشناس اردوهای فرهنگی

رزومه علمی و پژوهشی و فرهنگی

چکیده دستورالعمل اردوهاي دانشجويي

شرح وظايف برگزارکننده، سرپرست و عوامل اجرايي اردو

فرم درخواست وسیله نقلیه 

فرم کاربرگ تعریف فعالیت

فرم کاربرگ تنخواه مالی

منشور اخلاقی اردوهای دانشجویی

 

آدرس: دهکده المپیک، میدان ورزش، پردیس مرکزی دانشگاه علامه، ساختمان مجموعه فرهنگی مسجد دانشگاه، طبقه دوم

آدرس کانال تلگرام : tcatu@ و آدرس وب سایت: tcatu.ir