• آرشیو اخبار فرهنگی


برگزاری نشست تخصصی ارائه نتایج و یافته های پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید: برگزاری نشست تخصصی ارائه نتایج و یافته های پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه های دانشجویان دختر

در این نشست؛ مسئولان، کارشناسان و سرپرستان حوزه خوابگاه های دانشجوییِ دانشگاه های منطقه یک، گزارشی از نتایج و یافته های پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه های دانشجویان دختر در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می دهند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد در یک نشست مشترک با حضور معاونین فرهنگی و دانشجویی، مسئولان، کارشناسان و سرپرستان حوزه خوابگاه های دانشجوییِ دانشگاه های منطقه یک، گزارشی از نتایج و یافته های پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خوابگاه های دانشجویان دختر در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید. این پیمایش در حوزه های رفاهی، فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویان دختر در مناطق دهگانه آموزش عالی در ۲۲ دانشگاه به اجرا درآمده است و واجد داده ها، اطلاعات و یافته های معتبری است که می تواند مبنایی برای ارزیابی وضعیت کنونی خوابگاه ها و برنامه ریزی برای ارتقای آن باشد. این پژوهش در سال ۹۶-۱۳۹۵ توسط جناب آقای دکتر سراج زاده به انجام رسیده است. نشست مزبور در ۲۶ تیرماه ساعت ۱۲-۹ در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

 

تاریخ درج خبر: 1397/04/25 - ساعت درج خبر: ٠٧:٢٦ - شماره خبر: ٦٥٦٤ - تعداد بازدید: 419


خروج