• آرشیو اخبار فرهنگی


نشست توجیهی آموزشی جشنواره سراسری نشریات دانشجویی تیتر 11

خانه نشریات دانشگاهی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با توجه به برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور توسط وزارت علوم با هدف آشنایی فعالان نشریات دانشجویی با دستورالعمل اجرائی جشنواره، شاخص‌های داوری و ارزیابی نشریات و شرایط شرکت در جشنواره، نشست توجیهی آموزشی با حضور استاد امیرهوشنگ قلندری مدرس و مولف کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی و  عضو کمیته داوران جشنواره تیتر 10 برگزار می‌گردد.

زمان: یک شنبه 22 مهرماه 1397 ساعت 15 الی 18

مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سالن جلسات (دفاع)، طبقه 3

 حضور مدیرمسؤل یا یک نماینده از هر نشریه دانشجویی مجاز به ارسال آثار در جشنواره در نشست فوق الزامی است.

 اسامی نشریاتی که در بازه زمانی جشنواره (اسفندماه 1395 تا خرداد ماه 1397) مجاز به ارسال آثار و نشریات می‌باشند را از فایل PDF زیر دانلود نمایید. با توجه به دستورالعمل جشنواره نشریاتی که تا 15 آبان ماه 1397 منتشر شده باشند مجاز به شرکت در جشنواره می‌باشند.

 

خانه نشریات دانشگاه علامه طباطبائی

اسامی نشریاتی که در بازه زمانی جشنواره (اسفندماه 1395 تا خرداد ماه 1397) مجاز به ارسال آثار و نشریات می‌باشند.

صاحب امتیاز

نام نشریه

شماره انتشار

ماه انتشار

گروه موسیقی دانشجویی

خط سفید

7

اسفند 1395

مطهره کوچه میر

فرا

3

اسفند 1395

داود معظمی گودرزی

تجربه‌ی هنر

2

اسفند 1395

سید امیررضا جلالی

باران

15

اسفند 1395

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

2

اسفند 1395

انجمن علمی دانشجویی مشاوره

پیام همدلی

30

اسفند 1395

کانون شعر و ادب

کرشمه

ویژه نامه 4

اسفند 1395

انجمن علمی اقتصاد انرژی و محیط زیست

سکوی سبز

2

اسفند 1395

محمد محمدی

صبح

6

اسفند 1395

بسیج دانشجویی دانشگاه

پنجاه و هفت

5

اسفند 1395

محمد خجسته چیرانی

جریان

4

اسفند 1395

انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

کلمه طیبه

1

اسفند 1395

نفیسه جعفری

دربست مستقیم

5

اسفند 1395

علی بابائی توسکی

علامه نیوز

10

اسفند 1395

میلاد مرادی

راهکار

1

اسفند 1395

انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشکده ادبیات

امید

1

فروردین 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

3

فروردین 1396

انجمن علمی دانشجویی مترجمی زبان انگلیسی

برگردان

5

فروردین 1396

انجمن علمی دانشجویی روزنامه نگاری

کیوسک

5

فروردین 1396

انجمن علمی دانشجویی مدیریت شهری

مدیریت شهری

1

فروردین 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

2

فروردین 1396

انجمن علمی دانشجویی مدیریت آموزشی

جستار آموزش

1

فروردین 1396

بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی

موج

8

فروردین 1396

علی اکبریان میمند

آن

2

فروردین 1396

انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشکده ادبیات

امید

 2 وبژه نامه

اردیبهشت 1396

انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشکده ادبیات

امید

3

اردیبهشت 1396

نسترن زین‌لی

سیاه مشق

12

اردیبهشت 1396

نسترن زین‌لی

سیاه مشق

13

اردیبهشت 1396

انجمن علمی مدیریت دولتی

دولت یار

4

اردیبهشت 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

4

اردیبهشت 1396

مطهره کوچه میر

فرا

4

اردیبهشت 1396

کانون شعر و ادب

کرشمه

5

اردیبهشت 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

4

اردیبهشت 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

5

اردیبهشت 1396

گروه موسیقی دانشجویان

خط سفید

8

اردیبهشت 1396

نفیسه جعفری

دربست مستقیم

6

اردیبهشت 1396

انجمن علمی دانشجویی مشاوره

پیام همدلی

31

اردیبهشت 1396

کانون جنبش نرم‌افزاری دانشگاه

تبصره

3

اردیبهشت 1396

انجمن علمی دانشجویی زبان اسپانیایی

پلوما

1

اردیبهشت 1396

علی بابائی توسکی

علامه نیوز

ویژه‌نامه

اردیبهشت 1396

محمد محمدی

صبح

7

اردیبهشت 1396

محمد محمدی

صبح

8

اردیبهشت 1396

نفیسه جعفری

دربست مستقیم

7

اردیبهشت 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

3

اردیبهشت 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

4

اردیبهشت 1396

محمد خجسته چیرانی

جریان

5

اردیبهشت 1396

محمد خجسته چیرانی

جریان

6

اردیبهشت 1396

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری

سیاه و سفید

3

اردیبهشت 1396

انجمن اسلامی دانشجویان

خرداد

3

اردیبهشت 1396

کانون فیلم و عکس دانشگاه

نگاه

1

خرداد 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

5

خرداد 1396

وحید عبدی‌پور

هشتگ

1

خرداد 1396

انجمن علمی دانشجویی مدیریت آموزشی

جستار آموزش

2

خرداد 1396

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی

صدی الادب

4

خرداد 1396

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی

روزنه

5

خرداد 1396

انجمن علمی دانشجویی فلسفه

فلسفه نو

7

خرداد 1396

انجمن علمی دانشجویی روابط بین الملل

مطالعات منطقه‌ای

5

خرداد 1396

سید امیررضا جلالی

باران

16

خرداد 1396

انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی

فناوری آموزشی

4

خرداد 1396

انجمن علمی مدیریت دولتی

دولت یار

5

تیر 1396

انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

کلمه طیبه

2

تیر 1396

علی بابائی توسکی

علامه نیوز

10

مهر 1396

انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی

فناوری آموزشی

5

مهر 1396

انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشکده ادبیات

امید

4

مهر 1396

نسترن زین‌لی

سیاه مشق

14

مهر 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

6

مهر 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

7

مهر 1396

بسیج دانشجویی دانشگاه

پنجاه و هفت

6

مهر 1396

بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی

موج

9

مهر 1396

انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تراز

47

مهر 1396

محبوبه میرزایی

پارادایم

1

مهر 1396

حمیدرضا غفاری دیزجی

بی داد

1

مهر 1396

پارسا رشید نوراللهی

لیقه

1

مهر 1396

انجمن علمی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

معتمد

پیش شماره

مهر 1396

نفیسه جعفری

دربست مستقیم

8

مهر 1396

انجمن اسلامی دانشجویان

خرداد

4

مهر 1396

سید امیررضا جلالی

باران

18

مهر 1396

انجمن علمی علوم تربیتی

چیستا

1

مهر 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

6

مهر 1396

محبوبه میرزایی

پارادایم

2

آبان 1396

بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی

موج

10

آبان 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

8

آبان 1396

پارسا رشید نوراللهی

لیقه

2

آبان 1396

نسترن زین‌لی

سیاه مشق

15

آذر 1396

نسترن زین‌لی

سیاه مشق

16

آذر 1396

نفیسه جعفری

دربست مستقیم

9

آذر 1396

انجمن علمی زبان شناسی

گزاره

3

آذر 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

7

آذر 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

ویژه نامه

آذر 1396

انجمن علمی علوم کامپیوتر

مدل کامپ

1

آذر 1396

نیلوفر کدخدائی

چپ کوک

1

آذر 1396

محمدرضا شاکری

ریسمان

1

آذر 1396

حسین همتی فر

پژواک

1

آذر 1396

انجمن علمی دانشجویی مشاوره

پیام همدلی

32

آذر 1396

محمدرضا حاجی صفر تهرانی

مورخ

1

آذر 1396

انجمن علمی مدیریت دولتی

دولت یار

6

آذر 1396

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

راهنمای دانشگاه

ویژه نامه

آذر 1396

سید امیررضا جلالی

باران

19

آذر 1396

حمیدرضا غفاری دیزجی

بی داد

2

آذر 1396

گروه موسیقی دانشجویان

خط سفید

9

آذر 1396

محمد خجسته چیرانی

جریان

7

آذر 1396

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری

سیاه و سفید

3

آذر 1396

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری

سیاه و سفید

4

آذر 1396

انجمن علمی آ.پ پیش دبستانی و دبستان

نهال

4

آذر 1396

بسیج دانشجویی دانشگاه

پنجاه و هفت

7

آذر 1396

محمد صوفی نیستانی

قاصد

9

آذر 1396

انجمن اسلامی دانشجویان

خرداد

5

آذر 1396

پارسا رشید نوراللهی

لیقه

3

آذر 1396

علی اکبریان میمند

آن

2

بهمن 1396

محمود اله یاری

رصد

1

بهمن 1396

حمیدرضا غفاری دیزجی

بی داد

3

بهمن 1396

انجمن علمی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

معتمد

1

بهمن 1396

کانون جنبش نرم‌افزاری دانشگاه

تبصره

4

بهمن 1396

طاهره نمرودی احمدآبادی

نویسا

1

بهمن 1396

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی

هال

1

بهمن 1396

سحر مهرابی

اشراق

1

بهمن 1396

فاطمه آقازاده

آگاه

1

بهمن 1396

حسین همتی فر

پژواک

2

اسفند 1396

محمدرضا شاکری

ریسمان

2

اسفند 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد

عیار

1

اسفند 1396

انجمن علمی اقتصاد انرژی و محیط زیست

سکوی سبز

3

اسفند 1396

انجمن علمی اقتصاد انرژی و محیط زیست

سکوی سبز

4

اسفند 1396

فاطمه معالی امیری

ریحانه

پیش شماره

اسفند 1396

انجمن علمی دانشجویی مشاوره

پیام همدلی

33

اسفند 1396

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی

هال

2

اسفند 1396

محمدرضا حاجی صفر تهرانی

مورخ

2

اسفند 1396

کانون ایران شناسی و گردشگری

امرتات

3

اسفند 1396

فیروزه دهش

شاذ

1

اسفند 1396

پارسا رشید نوراللهی

لیقه

4

اسفند 1396

کانون کتاب و کتابخوانی

خوان

1

اسفند 1396

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری

راحیل

1

اسفند 1396

فائزه اکبری

دومان

1

اسفند 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

9

اسفند 1396

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

10

اسفند 1396

آریان شبگرد

لوگوس

1

فروردین 1397

انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی

JLTL

4

فروردین 1397

انجمن علمی دانشجویی مترجمی زبان انگلیسی

برگردان

7

فروردین 1397

راضیه زب دژ

هان

1

فروردین 1397

فرزانه حسینی

امنیت راهبردی

1

فروردین 1397

بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی

موج

11

فروردین 1397

علی اکبریان میمند

آن

3

فروردین 1397

فاطمه معالی امیری

ریحانه

1

فروردین 1397

علی رمضانی

ابابیل

1

فروردین 1397

کانون طنز و کاریکاتور

طنزیمات

1

فروردین 1397

انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

کلمه طیبه

3

اردیبهشت 1397

انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تراز

48

اردیبهشت 1397

انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تراز

49

اردیبهشت 1397

گروه موسیقی دانشجویان

خط سفید

10

اردیبهشت 1397

نیلوفر کدخدائی

چپ کوک

2

اردیبهشت 1397

فاطمه معالی امیری

ریحانه

2

اردیبهشت 1397

انجمن علمی دانشجویی مشاوره

پیام همدلی

34

اردیبهشت 1397

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی

هال

3

اردیبهشت 1397

انجمن علمی دانشجویی زبان اسپانیایی

پلوما

2

اردیبهشت 1397

کانون ایران شناسی و گردشگری

امرتات

4

اردیبهشت 1397

طاهره نمرودی احمدآبادی

نویسا

2

اردیبهشت 1397

پارسا رشید نوراللهی

لیقه

5

اردیبهشت 1397

بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری

راحیل

2

اردیبهشت 1397

محمد خوشه دار

ایلیا

1

اردیبهشت 1397

فائزه اکبری

دومان

2

اردیبهشت 1397

فائزه اکبری

دومان

3

اردیبهشت 1397

دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

پلاک فرمانده

1

اردیبهشت 1397

سبحان باقری

انگاره

1

اردیبهشت 1397

محمد محمدی

صبح

9

اردیبهشت 1397

محمد محمدی

صبح

10

اردیبهشت 1397

بسیج دانشجویی دانشگاه

عصر

1

اردیبهشت 1397

کانون کتاب و کتابخوانی

خوان

2

اردیبهشت 1397

علی رمضانی

ابابیل

2

اردیبهشت 1397

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

سحر

10

اردیبهشت 1397

کانون صنایع دستی و هنرهای تجسمی

سوماک

1

خرداد 1397

فرشاد مردوخی

آوا

1

خرداد 1397

انجمن علمی دانشجویی روابط بین الملل

مطالعات منطقه‌ای

6

خرداد 1397

انجمن علمی علوم تربیتی

چیستا

2

خرداد 1397

انجمن علمی دانشجویی مدیریت شهری

مدیریت شهری

2

خرداد 1397

حسین همتی فر

پژواک

3

خرداد 1397

انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی

چهریزه

1

خرداد 1397

انجمن علمی اقتصاد انرژی و محیط زیست

سکوی سبز

5

خرداد 1397

کانون قرآن و عترت

صور

5

خرداد 1397

امیرحسین دودانگه

دید نو

1

خرداد 1397

کانون شعر و ادب

کرشمه

6

خرداد 1397

پارسا رشید نوراللهی

لیقه

6

خرداد 1397

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی

صدی الادب

5

خرداد 1397

محدثه طالبی

گیومه

1

خرداد 1397

کانون جنبش نرم‌افزاری دانشگاه

تبصره

5

خرداد 1397

انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی

فناوری آموزشی

5

خرداد 1397

انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشکده ادبیات

امید

ویژه نامه

خرداد 1397

هادی خورشیدی

جرس

ویژه نامه

خرداد 1397

سیدامیررضا جلالی

باران

ویژه نامه

خرداد 1397

فائزه اکبری

دومان

ویژه نامه

خرداد 1397

محمد صوفی

قاصد

ویژه نامه

خرداد 1397

کانون کتاب و کتابخوانی

خوان

ویژه نامه

خرداد 1397

علی اکبریان میمند

آن

ویژه نامه

خرداد 1397

راضیه زب دژ

هان

ویژه نامه

خرداد 1397

محمدرضا شاکری آبرودی

ریسمان

ویژه نامه

خرداد 1397

طاهره نمرودی احمدآبادی

نویسا

ویژه نامه

خرداد 1397

سحر مهرابی

اشراق

ویژه نامه

خرداد 1397

فاطمه آقازاده

آگاه

ویژه نامه

خرداد 1397

فائزه اعلمی

داد

ویژه نامه

خرداد 1397

طهمورث امیران

سیاه مشق

ویژه نامه

خرداد 1397

برای دریافت لیست نشریات  اینجا را کلیک کنید.

 

تاریخ درج خبر: 1397/07/17 - ساعت درج خبر: ١٥:١٧ - شماره خبر: ٧٠٣٦ - تعداد بازدید: 539


خروج