• آرشیو اخبار فرهنگی


تعیین جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره تیتر۱۱

شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی، میزان جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره را اعلام کرد.

شورای سیاستگذاری جشنواره در جلسه اخیر خود میزان جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره را به ترتیب زیر اعلام کرد:

 

در بخش نشریات برتر:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۵ میلیون ریال

 

در بخش آثار برتر:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۰ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۸میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۶ میلیون ریال

 

در بخش فضای مجازی:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۵ میلیون ریال

 

در بخش آثار ویژه:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۵ میلیون ریال

 

در بخش نویسندگان برتر:

رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۷ میلیون ریال

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۱۴ میلیون ریال

 

در بخش توالی انتشار:

- تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به میزان ۲۵ میلیون ریال

 

به نقل از روابط عمومی جشنواره تیتر ۱۱

تاریخ درج خبر: 1397/09/14 - ساعت درج خبر: ٠٧:٥٤ - شماره خبر: ٧٥٨٨ - تعداد بازدید: 106


خروج