• آرشیو اخبار فرهنگی


دانشگاه های پیشتاز ارسال آثار در بخش های رقابتی جشنواره تیتر ۱۱

به گزارش روابط عمومی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی با توجه به اتمام بازه دریافت آثار، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان با ۳۱۸۹ اثر و نشریه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۱۸۸۷ اثر و نشریه و دانشگاه شیراز با ۱۸۳۴ اثر و نشریه بیشترین میزان مشارکت در بخش های رقابتی جشنواره را به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش دانشگاه های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شیراز، الزهرا س، تبریز، تهران و علامه طباطبایی در رده چهارم تا دهم قرار دارند.
همچنین از مجموعه ی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان با ارسال ۲۵۸
اثر و نشریه بیشترین مشارکت را در جشنواره داشته است.

با پایان یافتن مهلت ارسال آثار، تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی اعلام شد.

 محمد صادق میرعلی مسئول دبیرخانه یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی با اعلام خبر ثبت ۲۸۲۴۹ اثر و نشریه در سامانه جشنواره افزود: از مجموع کل آثار ارسالی تعداد۳۲۷۹ نشریه در بخش نشریات برتر، تعداد ۲۰۶۲۷ اثر در بخش آثار برتر، تعداد ۳۰۲ نشریه در بخش فضای مجازی، تعداد ۱۵۶۹ اثر دربخش ویژه و تعداد۲۴۷۲ اثر در بخش نویسندگان برتر ثبت و ارسال گردیده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در بخش نشریات برتر؛ رسته فرهنگی با تعداد ۴۷۵ نشریه و در بخش آثار برتر؛ رسته ی تیتر با ۳۳۴۲ اثر و در بخش ویژه؛ محور دانشگاه و حل مسائل ملی با ۶۰۱ اثر بیشترین حجم آثار و نشریات ارسالی هر بخش را به خود اختصاص داده اند.

مسئول دبیرخانه جشنواره تیتر ۱۱ افزود: کارشناسان محترم نشریات دانشجویی تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۲۰ دیماه مهلت دارند تا نسبت به تایید آثار ارسالی دانشگاه خود اقدام نمایند.

به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

تاریخ درج خبر: 1397/10/19 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠١ - شماره خبر: ٧٩٣٨ - تعداد بازدید: 156


خروج