• آرشیو اخبار فرهنگی


دکتر شالچی: در چاپ آثار دانشجویی محدودیت خاصی نداریم

بعد از تصویب دستورالعمل چاپ آثار دانشجویی در آخرین نشست هیئت رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی که با حضور اعضای جلسه در اتاق شورای دانشگاه چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ تشکیل جلسه داد، با دکتر وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برای کسب اطلاع و جزئیات بیشتر مصاحبه شد.  

دکتر شالچی گفت: بعد از مدتها پیگیری معاونان قبلی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه سرانجام ضرورت و اهمیت چاپ آثار دانشجویی منجر به تایید و تصویب اساسنامه شد. هم به جهت سیاست علمی و هم به جهت سیاست فرهنگی که دانشگاه علامه طباطبائی دارد و با توجه به وضع مالی موجود این کار اولویت دار و دنبال شد. به این دلیل که کارهایی از سوی دانشجویان انجام می شود چه در بخش علمی و چه در بخش ادبی واجد اهمیت خاصی است و به لحاظ پارادایمی و معرفت شناسی می تواند نوید پارادایم هایی باشد که در آینده در میدان علمی مد نظر قرار گیرد و همچنین می تواند اعتبار بخشی به آثار دانشجویان چه از وجه علمی و چه از وجه هنری آن باشد و هر دو وجه برای ما مهم است و این اعتبار هم برای دانشگاه است و هم برای دانشجویان که آنها را به عنوان سرمایه موجود و آتی این کشور ببیند و به آن توجه کند.

 

آیا همه دانشجویان می توانند آثار خود را نشر دهند یا محدود به عده ای خاص است؟

دکتر شالچی در این خصوص بیان داشت که: این فضایی  برای همه آثار است، به این معنا که همه دانشجویان (اعم از کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) این شانس یکسان را دارند که آثارشان در معرض داوری قرار گیرد، اما طبعا مثل هر کار دیگری که باید بهترین ها انتخاب شود داوری آثار را داریم تا بر اساس شاخص هایی که در نظر گرفته شده است این آثار انتخاب شوند  و حتما خود جامعه دانشجویی در  فرایند داوری و انتخاب دخیل باشند و این در دانشگاه ما اگر نگوییم بی نظیر، قطعا کم نظیر است و بخشی از داوری آثار توسط نمایندگان خود دانشجویان انجام خواهند شد. بنابراین همه آثار دانشجویی شانس حضور دارند و در بالاترین کمیسیون تصمیم گیری دو نفر از نمایندگان خود دانشجویان حضور دارند و خود دانشجویان به عنوان ذی نفعان در این فرایند شرکت دارند.

 

آیا در چاپ آثار دانشجویی محدودیت خاصی داریم؟

طرح اولیه این است که از تحصیلات تکمیلی به انتخاب خود دانشجویان در هر دانشکده این نفرات به عنوان ناظر کار انتخاب می شوند و در چاپ آثار محدودیت خاصی نداریم. تنها محدودیت ما  کیفیت آثار است. باید بگویم که محدودیت اساسی ما کیفیت آثار است که باید در حد مطلوبی باشد و به نوعی می خواهیم نشان دهیم که حتی آثار دانشجویی می توانند بسیار وزین باشند و در زمینه هایی آوانگارد و پیشروتر از سایر آثار باشند. بنابراین باید در کیفیت دقت کنیم تا برچسب دانشجویی به معنای پیشروتر بودن تحقق یابد.

تاریخ درج خبر: 1397/11/15 - ساعت درج خبر: ٠٨:٥٢ - شماره خبر: ٨٠٩٧ - تعداد بازدید: 232


خروج