فراخوان جذب ایده آئین استقبال از نوورودی های دانشگاه علامه طباطبائی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد برای برگزاری آئین استقبال از دانشجویان جدیدالورود ۱۳۹۹ از ایده های دانشجویان استفاده نماید و به ایده های برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
 
مهلت ارسال: ۵ مهر ۱۳۹۹
 
به آدرس: atu.tablighat97@gmail.com
 

تاریخ درج خبر: 1399/06/25 - ساعت درج خبر: ٠٨:٤٦ - شماره خبر: ١٢٨٥٦ - تعداد بازدید: 381


خروج