نام و نام خانوادگی: دکتر رضا ملکی 

مدرک تحصیلی: دکتری و عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

ایمیل:  

شماره تماس: 48393502 - 48393408

مشاور معاون فرهنگی واجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی