- احیاء ارزش­ها و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیط­های علمی با استفاده از روش­های کارآمد و هماهنگ با محیط­های علمی

- ارائه چهره­ای متین و جذاب از آرمان­ها و ارزش­های اصیل اسلامی

- توجه به مبانی اسلامی در تدوین برنامه­های فرهنگی دانشگاه

- توجه به حفظ عفاف و ترویج فرهنگی پوشش و منش اسلامی و درخور شأن محیط دانشگاه

- زمینه­سازی به منظور ایجاد توانایی تفکر، بحث و گفتگوی مستدل و منطقی

- حمایت از فعالیت­های اصیل دانشجویی در قالب بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان، کانون­های فرهنگی و هنری، انجمن­های علمی دانشجویی، نشریات و فعالان فرهنگی خانه­های دانشجویی

- همکاری صمیمانه با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جهاد دانشگاهی در اجرای برنامه­های فرهنگی

- ساماندهی اردوهای زیارتی - سیاحتی به منظور تعمیق ارزش­های دینی و آشنایی با مواریث کهن

- نظارت، ارزیابی هدفمند و آسیب­شناسی دقیق و مستمر فعالیت­های فرهنگی