نام و نام خانوادگی: میترا راه نجات

مدرک تحصیلی: دکترای و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

ایمیل: mitrarahnejat@yahoo.Com         rahnejat@atu.ac.ir


شماره تماس: 48393519 

 

مدیر امور فرهنگی دانشگاه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی