نام و نام خانوادگی: علیرضا امیدبخش

مدرک تحصیلی: دکترای و عضو هیئت علمی گروه زبان اسپانیایی

ایمیل: ----------------

شماره تماس: 48393519 

 

مدیر فرهنگی دانشگاه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی