نام و نام خانوادگی: علیرضا قنبری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی

ایمیل:  nashr@atu.ac.ir

شماره تماس: 
48393518


کارشناس نشریات دانشجویی

سوابق :

 

استعلامات صورت گرفته از سوی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

 

خانه نشریات دانشگاه علامه طباطبائی

انتشار نشریه، یکی از متداول و تأثیرگذارترین قالب‌های فعالیت دانشجویی است. نشریات دانشجویی فضای مناسبی را برای بیان دغدغه‌ها و تراوشات فکری و ذهنی فراهم می‌آورد و به همین جهت است که می‌تواند زمینه مناسب و اولیه‌ای برای شناسائی و پرورش نخبگان باشد. در واقع نشریات دانشجویی در دو بعد مهم نقش ایفا می‌کنند. نخست ایجاد روحیه تحلیل و تقویت بنیه فکری بانیان نشریه و دوم تاثیرگذاری در محیط دانشگاه و انتقال و تبیین نگاه علمی و برخاسته از دغدغه.

در این راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی به منظور نهادینه ساختن محیط آزاداندیشی و تحقق فضای نقد و گفتگوی سازنده، و همچنین رشد و ارتقای فکری و فرهنگی جامعه دانشگاهی، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و ارج نهادن به فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان؛ با راه اندازی خانه نشریات دانشجویی از انتشار و توسعه کمی و کیفی نشریات دانشگاهی خصوصاً در زمینه‌های علمی، فرهنگی و اعتقادی در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه حمایت می‌نماید.

 

خانه نشریات دانشجویی

این مجموعه برای سامان‌دهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی، قانونمندکردن این گونه فعالیتها و ارائه تسهیلات و امکانات مورد نیاز فعالیت می‌نماید. دانشجویان می‌توانند با رعایت مفاد «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی» نسبت به تقاضای صدور مجوز اقدام نموده و در محدوده‌ی دانشگاه فعالیت مطبوعاتی داشته باشند.

مطابق بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکلها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می‌شوند، نشریات دانشگاهی محسوب و تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

برای مطالعه متن کامل دستورالعمل به «سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی» مراجعه نمایید.

 

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه پس از بررسی تقاضای دانشجویان اقدام به صدور مجوز می‌نماید. این کمیته مرکب از افراد زیر و دبیرخانه آن در مدیریت امور فرهنگی دانشگاه مستقر می‌باشد.

1ـ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (رئیس کمیته)

2ـ نماینده تام الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3ـ یک حقوق‌دان به انتخاب رئیس دانشگاه

4ـ سه نفر عضو هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

5ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)

6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه از طریق برگزاری انتخابات که یک نفر از ایشان عضو علی البدل محسوب می‌شود.

نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و رسیدگی به تخلفات و شکایات نیز بر عهده کمیته ناظر می‌باشد.

 

آموزش اصول و مبانی روزنامه‌نگاری

به منظور ایجاد فرصت‌های فراگیری مهارتهای روزنامه نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی فعالان نشریات دانشجویی به صورت قاعده‌مند و براساس برنامه آموزشی مصوب کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی(وزارت علوم) این دوره‌ها در دانشگاه برگزار می‌شود. طراحی و تعیین دروس این دوره آموزشی با توجه به مبانی و اصول اساسی مورد نیاز نشریات شامل «سبک‌های خبرنویسی»، «شیوه‌های تهیه گزارش و مقاله»، «تکنیک‌های مصاحبه»، « قانون و حقوق مطبوعات» و «آئین‌نامه نشریات دانشگاهی» می‌باشد.

این دوره‌ها که معمولاً هر ترم تحصیلی حداقل یکبار برگزار می‌شود، در 2 روز متوالی یا متناوب و حدوداً 16 ساعت به طول می‌انجامد و در پایان نیز به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطاء می‌گردد. شرکت در این دوره‌ها برای صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات الزامی است و پس از آن مجاز هستند نشریه خود را منتشر نمایند.

 

حمایت از چاپ و انتشار نشریات

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از محل بودجه فرهنگی و در حدود اختیارات و امکانات مبلغی را برای حمایت و کمک به انتشار نشریات دانشجویی پیش بینی می‌کند و مطابق ضوابط و مقررات در اختیار آنان قرار می‌دهد. تامین هزینه چاپ، طراحی و صفحه‌آرائی نشریات براساس نظر کارشناسی صورت می‌گیرد.

 

انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علاوه بر اعضای علمی و حقوق‌دان، دارای 3 نفر عضو دانشجویی نیز هست. برای انتخاب این 3 عضو (دو نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل) هر ساله انتخابات مدیران مسئول برگزار می‌گردد تا اعضای منتخب، علاوه بر انجام وظایف مندرج در ماده 6 آئین‌نامه (همچون؛ بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار نشریات، نظارت بر عملکرد نشریات و حسن اجرای آئین‌نامه، مصوبات و شیوه‌نامه‌های شورای مرکزی ناظر، رسیدگی به تخلفات و ...) برای آگاهی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کمیته در جلسات حضور یابند.

ایجاد تعامل و همکاری میان مدیران مسئول نشریات دانشگاه، پیگیری و دفاع از حقوق نشریات و انعکاس نظرات به مسئولین، پیشنهاد برنامه‌ها و... از مواردی است که اعضای دانشجویی می‌توانند در به ثمر رسیدن آنها مشارکت داشته باشند. مدیران مسئول منتخب، پس از دریافت حکم رسمی از رئیس دانشگاه، به مدت یک سال به عضویت کمیته در خواهند آمد.

 

افتخارات کسب شده

- دوفصلنامه مطالعات منطقه‌ای: شایسته تقدیر در بخش نشریات علوم انسانی، هشتمین جشنواره ملی حرکت، 1394

کسب 20 رتبه برتر در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور، 1394

1. نشریه حنیفا، رتبه دوم بخش خبر

2. نشریه طنین، رتبه اول بخش گزارش

3. نشریه آبگون، رتبه اول ببخش مصاحبه

4. نشریه روز از نو، رتبه اول بخش مقاله سیاسی

5. نشریه آبگون، رتبه سوم بخش مقاله سیاسی

6. نشریه طنین، رتبه سوم بخش مقاله ادبی و هنری

7. نشریه تراز، رتبه اول بخش مقاله اقتصادی

8. نشریه تراز، رتبه دوم بخش مقاله اقتصادی

9. نشریه روز از نو، رتبه سوم بخش مقاله اقتصادی

10. نشریه تبصره، رتبه سوم بخش طنز

11. نشریه تبصره، رتبه سوم بخش طرح و کاریکاتور

12. نشریه روز از نو، رتبه اول بخش تیتر

13. نشریه روز از نو، رتبه دوم بخش تیتر

14. نشریه تبصره، رتبه سوم بخش تیتر

15. نشریه طنین، رتبه اول بخش گرفیک و صفحه‌آرائی

16. نشریه جیم، رتبه اول بخش طرح روی جلد

17. نشریه تبصره، رتبه اول بخش عکس

18. نشریه طنین، رتبه دوم بخش عکس

19. نشریه طنین، رتبه دوم بخش نشریات برتر علوم انسانی

20. نشریه علوم رایانه، رتبه سوم بخش نشریات برتر فنی و مهندسی

 

- کتاب مقاله نویسی علمی با رویکردی کاربردی: کتاب برگزیده، بخش تالیف و ترجمه کتاب، ششمین جشنواره ملی حرکت، 1392

- کارشناس برتر نشریات دانشجویی کشور: هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی سراسر کشور، 1392

سایت رصد: قابل تقدیر در بخش سایت و وبلاگ، ششمین جشنواره ملی حرکت، 392

- نشریه تراز: کسب رتبه دوم بخش نشریات علوم انسانی، هشتمین جشنواره نشریات دانشجوییسراسر کشور، 1392

- غرفه برتر بخش نشریات دانشگاهی: هجدهمین نمایشگاه سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور، 1390

- نشریه فلسفه‌نو: قابل تقدیر در بخش پژوهشی نشریات علوم انسانی، پنجمین جشنواره ملی حرکت، 1391

 

برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی

این جشنواره با هدف بررسی و ارزشیابی نشریات دانشجویی، رصد و آشنایی با ظرفیتها و توانمندی‌های نهفته در عرصه نشریات، ترویج و ارج نهادن به آثار مکتوب دانشجویان و به نمایش گذاشتن پتانسیل و ظرفیتهای دانشجویان دانشگاه، و معرفی و تقدیر از برگزیدگان و فعالان برتر نشریات برگزار می‌گردد.

کتابخانه تخصصی روزنامه‌نگاری

در کنار ارائه آموزش‌های حضوری و برگزاری دوره‌های مختلف روزنامه‌نگاری برای فعالان نشریات، برای آن دسته از دانشجویان که علاقه‌مند به تکمیل و افزایش دانش و ارتقای مهارت خود در این زمینه می‌باشند، منابع تخصصی و مرجع مکتوب (کتاب و جزوه) و الکترونیک (نرم افزار و فیلم آموزشی) با موضوع ارتباطات، روزنامه‌نگاری، عکاسی، گرافیک، چاپ و صفحه‌آرایی گردآوری شده و به صورت امانت و اهداء در اختیار آنان می‌گیرد.

تهیه آرشیو نشریات به صورت مکتوب و الکترونیک

کلیه نشریات دارای مجوز موظف به تحویل نسخه مکتوب و الکترونیک (pdf) خود به منظور مستندسازی و حفظ آثار تولیدی دانشجویان می‌باشند.

 

ایمیل:

nashr@atu.ac.ir

کانال تلگرام:

https://telegram.me/nashratu

 

  • فعالیت های خانه نشریات

دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمندکردن این گونه فعالیتها، نهادینه ساختن فضای آزاد اندیشی نقد و گفت و گوی سازنده و تأکید بر حق آزادی بیان و همچنین ایجاد فرصت های فراگیری مهارتهای روزنامه نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان، براساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83) شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل به تصویب می رسد:

 

برای دریافت اینجا را کلیک نمایید.

 

آدرس: دهکده المپیک، میدان ورزش، پردیس مرکزی دانشگاه علامه، ساختمان مجموعه فرهنگی مسجد دانشگاه، طبقه دوم

تلفن 48393518