نام و نام خانوادگی: زهرا جلیلیان

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد جمعیت شناسی 

ایمیل:   Zahra_jalilian@yahoo.com

شماره تماس:  48393506 

  

 کارشناس ارتباط خانواده و دانشگاه؛ باشگاه دانش آموختگان

رزومه علمی و پژوهشی و فرهنگی

معرفی مختصر واحد:

دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه، زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و در مدیریت  آموزش و مشاوره فرهنگی ایجاد گردیده است. فلسفه وجودی دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه به عنوان یکی از واحدهای تابعه معاونت فرهنگی و اجتماعی بر آن است که با فراهم آوردن فضایی برای گسترش حمایت معنوی خانواده ودانشجو و با تقویت بنیادهای امنیت هیجانی دانشجویان، زمینه مناسب برای پیشرفت و تعالی این سرمایه های معنوی، اجتماعی و علمی کشور اسلامی مان را فراهم آورد. این دفتر در بهمن 94 با هدف ایجاد ارتباط فعال با اولیاء دانشجویان به منظور کمک به گذر سالم و ارتقاء سطح فکری علمی دانشجو در طول دوران تحصیل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، روانی و بهره گیری از آرا و اندیشه والدین فرهیخته در عرصه علم و فرهنگ راه اندازی گردید.

اهداف واحد:

هدف از تأسیس این واحد ایجاد و تحکیم ارتباط بین خانواده های دانشجویان  و مجموعه دانشگاه جهت پیشگیری از آسیب های روانی مانند ، اعتیاد، روابط ناسالم و بزهکاری، افت تحصیلی، افسردگی، تنش های روحی و.. ( با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه)- راه اندازی انجمن اولیاء- برقراری ارتباط بین دانشجویان جویای کار و والدین کارفرما و...

شرح وظایف:

راه اندازی وب سایت واحد ارتباط خانواده و دانشگاه و ایجاد یک لینک ارتباطی با آنها جهت پرسش و پاسخ های متداول، ایجاد کانال و شبکه های ارتباطی مجازی جهت تسهیل در امور واحد ، برگزاری کارگاههای مشاوره و آشنایی والدین با محیط دانشگاه و معاونت فرهنگی و دانشجویی، تشکیل اتاق فکر واحد خانواده و دانشگاه با هدف شناسایی دانشجویان با استعداد جهت معرفی به مراکز صنعتی و کارآفرینی و اعتلای سلامت روان دانشجویان، شناسایی والدین دارای سرمایه اجتماعی و کارفرما جهت تشکیل شورای خانواده و دانشگاه به منظور برقراری ارتباط بین دانشجویان جویای کار و والدین کارفرما ، برگزاری همایش های ملی خانواده و دانشگاه در ابتدای سال تحصیلی با هدف معرفی دانشگاه و تهیه بانک اطلاعاتی والدین و برقراری ارتباط دو سویه و.....

فرم ها و پیوست ها:

 

آدرس: دهکده المپیک، میدان ورزش، پردیس مرکزی دانشگاه علامه، ساختمان مجموعه فرهنگی مسجد دانشگاه، طبقه دوم