• متفرقه
  • فرم ثبت اطلاعات فعالیت های فرهنگی
ثبت اطلاعات فعالیت های فرهنگی
نام واحد: *
نام کارشناس : *
عنوان فعالیت: *
نوع برگزاری:
(اردو-همایش-جشنواره-سمینار-سخنرانی-نمایشگاه-کارگاه آموزشی-گردهمایی-مسابقه-نمایش و نقدفیلم-نشریه-نشست و میزگرد-روزانه-هفتگی-سایر)
*
نام مسئول برگزاری: *
شماره تماس مسئول برگزاری: *
زمینه فعالیت:
(سیاسی-علمی-دینی-فرهنگی و اجتماعی)
*
نوع فعالیت:
(اردوها-تحقق برنامه های ستاد؛ ابلاغ از سوی وزارت علوم-ادیان و فرقه های نو ظهور-آسیب های اجتماعی-پیرامون مسائل انقلاب اسلامی-پژوهش و مطالعات فرهنگی-توسعه و فعالیت در فضای مجازی فرهنگی-ثبت استاد مشاور فرهنگی-حجاب و عفاف-حقوق شهروندی(زنان، دختران و خانواده)- دانشجویان جدیدالورود-دفاع مقدس-انتخابات مجلس شورای اسلامی-سبک زندگی-شعار سال- فعالیت های قرآنی-کرسی های آزاداندیشی-گسترش فرهنگ نماز-علمی فرهنگی؛ برنامه های آموزشی- علمی فرهنگی؛ برنامه های جمعی-فرهنگی هنری؛ اجرای برنامه های هنری- انتشار نشریات دانشجویی-نمایشگاه-نمایش و نقدفیلم-مناسبت ها- برگزاری ادعیه- تولیدات فرهنگی-جشن دانش آموختگان- خرید تجهیزات-شرکت در برنامه های فرهنگی خارج از دانشگاه-کسب رتبه و افتخار)
*
جهت گیری فرهنگی و محتوایی:
(تقویت کننده هویت دینی - هویت ملی - هویت انقلابی - هویت دانشگاهی - معطوف به افزایش سرمایه اجتماعی، معطوف به افزایش سرمایه فرهنگی)
*
تاریخ برگزاری: (طبق الگو 1395/02/03) *
سطح برگزاری برنامه:
(بین المللی-ملی-منطقه ای-دانشگاهی-دانشکده ای- رشته ای-خوابگاهی)
*
گروه مخاطبان:
(اساتید-دانشجویان-کارکنان-اساتید و دانشجویان-همه موارد)
*
تعداد کل مخاطبان برنامه: *
تعداد مخاطبان آقا: *
تعداد مخاطبان خانم: *
هزینه کل (به ریال): **
هزینه تنخواه (به ریال): *
هزینه ایاب و ذهاب:
هزینه تبلیغات:
هزینه دریافتی از دانشجو:
مکان برگزاری: *
توضیحات: (اسامی مدعوین و ... )