نام و نام خانوادگی: فاطمه آخوندی 

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ایمیل: fatemehakhoondi.atu.ac.ir@yahoo.com

شماره تماس:  48393505 

  

 کارشناس نظارت و ارزیابی فرهنگی

رزومه علمی و پژوهشی و فرهنگی

·        مقاله آسیب شناسی آموزش دینی در دانشگاه از دیدگاه اساتید ، عباس اشرفی - فاطمه آخوندی فصلنامه خط اول : رهیافت انقلاب اسلامی , علمی_پژوهشی ,سال پنجم ,زمستان 1390 شماره 17.

·        Hidden curriculum in the education of Quranic concepts این مقاله در کنفرانس بین المللی آموزش اسلامی در دانشگاه بین المللی اسلامی سلنگر در کشور مالزی در 29 نوامبر 2010 به صورت سخنرانی پذیرفته شده است.

·        مقاله آسیب شناسی آموزش دینی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان ، عباس اشرفی - فاطمه آخوندی.فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی.شماره 3 پاییز 1391.

·        تدوین کتابچه شاخص های ارزیابی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

·        تدوین کتابچه شرح وظایف واحد های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

 

·        تدوین و اجرای طرح رضایت سنجی برنامه های فرهنگی و ارائه این طرح به عنوان طرح نمونه در نشست تخصصی کارشناسان و مدیران فرهنگی دانشگاه های کشور( دانشگاه الزهرا سال 1394)


شرح وظایف واحد نظارت و ارزیابی فرهنگی

·         دریافت و ثبت گزارش عملکرد واحد های فرهنگی

·         جمع‌آوری اطلاعات و ساماندهی آمار تخصصی حوزه معاونت به صورت ماهانه، فصلی و سالانه

·         اندازه‌گیری و سنجش شاخص‌های عملکردی واحدهای فرهنگی و اجتماعی

·         جمع‌آوری و ارائه نظرات و پیشنهاد‌های دانشجویان، کارکنان و اساتید در جهت بهبود کیفیت برنامه‌های فرهنگی دانشگاه

·         طراحی و اجرای الگوی ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی

·         نظارت بر واحدهای معاونت فرهنگی و اجتماعی  به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها

·         پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه‌ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل معاونت، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و ارائه گزارش ارزیابی به مقامات مافوق

·         تدوین گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی از میزان تحقق و اهم دلایل عدم تحقق اهداف، طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی

 

·         تکمیل درگاه فرهنگی

آدرس: دهکده المپیک، میدان ورزش، پردیس مرکزی دانشگاه علامه، ساختمان مجموعه فرهنگی مسجد دانشگاه، طبقه دوم