نام و نام خانوادگی: ساناز صفردوست 

مدرک تحصیلی: لیسانس ارتباط تصویری _گرافیک 

ایمیل: atu.tablighat97@gmail.com

شماره تماس: 48393520 


 

کارشناس تبلیغات فرهنگی و اطلاع رسانی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: ناهید حیدری دستجردی
 

مدرک تحصیلی: کارشناسی گرافیک- ارتباط تصویری

و کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 

ایمیل: atu.tablighat97@gmail.com 

شماره تماس: 48393520 


 

کارشناس تبلیغات فرهنگی و اطلاع رسانی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی