انجمن علمي دانشجويي رشته آموزش عالی

نام و نام خانوادگيفهیمه حمدی  

دانشجوي مقطع: دکتری

راه ارتباطي9100761480

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته آموزش عالی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر علی خرسندی 9120844315             khorsandi@gmail.com


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-فاطمه مدنی فر  دکتری
2-ام البنین همتی پور   دکتری
3-شلاله معراجي دکتری
4-علیرضا حسینی  کارشناسي ارشد
5-سهراب آشتیانی دکتری
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: