اخبار

اخبار فرهنگی

جشنواره رویش زمینه‌ای برای نشان دادن دست‌آوردهای فرهنگی یک‌ساله کانون‌ها

مرتضی خورسندی، مدیر امور فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه، ۱۹ آذرماه در دومین جشنواره درون‌دانشگاهی «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به شکل‌گیری جشنواره رویش، اظهار کرد: جشنواره رویش زمینه‌ای برای نشان دادن دست‌آوردهای فرهنگی یک‌ساله کانون‌ها است تا اقدامات خود را به عرصه نمایش بگذارند.

حسین سلیمی در جشنواره رویش درون دانشگاهی: «بسیار سپاسگزارم از اینکه هستید»

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در مراسم دومین جشنواره «رویش» درون‌ دانشگاهی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی فقط کشمکش سیاسی نیست بلکه بخش‌های شیرینی مثل همکاری با کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی و انجمن‌های علمی-دانشجویی دارد، بیان کرد: برخی از جوانان ما یک جمله بسیار زیبایی را در قالب یک مفهوم به‌طور خاصی بیان می‌کنند که من نیز در این جمع می‌خواهم آن را به شکل بهتری به کار ببرم، «بسیار سپاسگزارم از اینکه هستید».

سه‌شنبه مشاوره‌ای با موضوع «تربیت از دیدگاه امام موسی صدر»

نشست تربیت از دیدگاه امام موسی صدر» سه‌شنه ۱۴ آذرماه در قالب سلسله جلسات سه‌شنبه‌های مشاوره‌ای به همت گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی_دانشجویی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی در این دانشگاه برگزار شد.

کانون‌های برتر دانشگاه علامه طباطبائی با برگزاری جشنواره «رویش» مرحله درون دانشگاهی معرفی شدند

دومین جشنواره درون‌دانشگاهی «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه، ۱۹ آذرماه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

نشست صمیمانه "ارتباط خانواده و دانشگاه؛ فرصتی برای پویایی و شکوفایی"

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند: نشست صمیمانه "ارتباط خانواده و دانشگاه؛ فرصتی برای پویایی و شکوفایی". روز پنج شنبه 23 آذر ساعت 9 الی 12 در دانشکده ادبیات. با حضور والدین دانشجویان جدیدالورود دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، اقتصاد، علوم اجتماعی و بیمه اکو و مسئولین دانشگاه. لازم به ذکر است که نشست بعدی با والدین دانشجویان جدیدالورود دانشکده های دهکده المپیک متعاقباً اعلام می گردد.

بازدید استادان و مدیران دانشگاه علامه طباطبائی از خانه های دانشجویی دانشگاه

معاونان، استادان و مدیران بخش‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبائی به مناسبت هفته دانشجو از خانه های دانشجویی این دانشگاه، بازدید کردند.

اطلاعیه ها

جشنواره رویش زمینه‌ای برای نشان دادن دست‌آوردهای فرهنگی یک‌ساله کانون‌ها

مرتضی خورسندی، مدیر امور فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه، ۱۹ آذرماه در دومین جشنواره درون‌دانشگاهی «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به شکل‌گیری جشنواره رویش، اظهار کرد: جشنواره رویش زمینه‌ای برای نشان دادن دست‌آوردهای فرهنگی یک‌ساله کانون‌ها است تا اقدامات خود را به عرصه نمایش بگذارند.

حسین سلیمی در جشنواره رویش درون دانشگاهی: «بسیار سپاسگزارم از اینکه هستید»

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در مراسم دومین جشنواره «رویش» درون‌ دانشگاهی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی فقط کشمکش سیاسی نیست بلکه بخش‌های شیرینی مثل همکاری با کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی و انجمن‌های علمی-دانشجویی دارد، بیان کرد: برخی از جوانان ما یک جمله بسیار زیبایی را در قالب یک مفهوم به‌طور خاصی بیان می‌کنند که من نیز در این جمع می‌خواهم آن را به شکل بهتری به کار ببرم، «بسیار سپاسگزارم از اینکه هستید».

سه‌شنبه مشاوره‌ای با موضوع «تربیت از دیدگاه امام موسی صدر»

نشست تربیت از دیدگاه امام موسی صدر» سه‌شنه ۱۴ آذرماه در قالب سلسله جلسات سه‌شنبه‌های مشاوره‌ای به همت گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی_دانشجویی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی در این دانشگاه برگزار شد.

کانون‌های برتر دانشگاه علامه طباطبائی با برگزاری جشنواره «رویش» مرحله درون دانشگاهی معرفی شدند

دومین جشنواره درون‌دانشگاهی «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه، ۱۹ آذرماه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

نشست صمیمانه "ارتباط خانواده و دانشگاه؛ فرصتی برای پویایی و شکوفایی"

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند: نشست صمیمانه "ارتباط خانواده و دانشگاه؛ فرصتی برای پویایی و شکوفایی". روز پنج شنبه 23 آذر ساعت 9 الی 12 در دانشکده ادبیات. با حضور والدین دانشجویان جدیدالورود دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، اقتصاد، علوم اجتماعی و بیمه اکو و مسئولین دانشگاه. لازم به ذکر است که نشست بعدی با والدین دانشجویان جدیدالورود دانشکده های دهکده المپیک متعاقباً اعلام می گردد.

بازدید استادان و مدیران دانشگاه علامه طباطبائی از خانه های دانشجویی دانشگاه

معاونان، استادان و مدیران بخش‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبائی به مناسبت هفته دانشجو از خانه های دانشجویی این دانشگاه، بازدید کردند.

برنامه ریزی و نظارت

جشنواره رویش زمینه‌ای برای نشان دادن دست‌آوردهای فرهنگی یک‌ساله کانون‌ها

مرتضی خورسندی، مدیر امور فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه، ۱۹ آذرماه در دومین جشنواره درون‌دانشگاهی «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به شکل‌گیری جشنواره رویش، اظهار کرد: جشنواره رویش زمینه‌ای برای نشان دادن دست‌آوردهای فرهنگی یک‌ساله کانون‌ها است تا اقدامات خود را به عرصه نمایش بگذارند.

حسین سلیمی در جشنواره رویش درون دانشگاهی: «بسیار سپاسگزارم از اینکه هستید»

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در مراسم دومین جشنواره «رویش» درون‌ دانشگاهی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی فقط کشمکش سیاسی نیست بلکه بخش‌های شیرینی مثل همکاری با کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی و انجمن‌های علمی-دانشجویی دارد، بیان کرد: برخی از جوانان ما یک جمله بسیار زیبایی را در قالب یک مفهوم به‌طور خاصی بیان می‌کنند که من نیز در این جمع می‌خواهم آن را به شکل بهتری به کار ببرم، «بسیار سپاسگزارم از اینکه هستید».

سه‌شنبه مشاوره‌ای با موضوع «تربیت از دیدگاه امام موسی صدر»

نشست تربیت از دیدگاه امام موسی صدر» سه‌شنه ۱۴ آذرماه در قالب سلسله جلسات سه‌شنبه‌های مشاوره‌ای به همت گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی_دانشجویی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی در این دانشگاه برگزار شد.

کانون‌های برتر دانشگاه علامه طباطبائی با برگزاری جشنواره «رویش» مرحله درون دانشگاهی معرفی شدند

دومین جشنواره درون‌دانشگاهی «رویش»، ویژه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه، ۱۹ آذرماه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

نشست صمیمانه "ارتباط خانواده و دانشگاه؛ فرصتی برای پویایی و شکوفایی"

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند: نشست صمیمانه "ارتباط خانواده و دانشگاه؛ فرصتی برای پویایی و شکوفایی". روز پنج شنبه 23 آذر ساعت 9 الی 12 در دانشکده ادبیات. با حضور والدین دانشجویان جدیدالورود دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، اقتصاد، علوم اجتماعی و بیمه اکو و مسئولین دانشگاه. لازم به ذکر است که نشست بعدی با والدین دانشجویان جدیدالورود دانشکده های دهکده المپیک متعاقباً اعلام می گردد.

بازدید استادان و مدیران دانشگاه علامه طباطبائی از خانه های دانشجویی دانشگاه

معاونان، استادان و مدیران بخش‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبائی به مناسبت هفته دانشجو از خانه های دانشجویی این دانشگاه، بازدید کردند.