اخبار

اخبار فرهنگی

نشست معاون و مدیر فرهنگی دانشگاه با کارشناسان

نشست کارشناسان حوزه فرهنگی با دکتر ایران زاده و دکتر امیدبخش سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه به منظور تعامل و همفکری و معرفی بیشتر واحدها صبح امروز (دوشنبه 25 دی 96) با حضور کارشناسان برگزار شد.

دکتر نعمت‌الله ایران زاده: امروز برای قدردانی از فرهنگ‌ورزانی آمده ایم که در دانشگاه منشاء خیر بوده‌اند

مراسم تودیع و معارفه مدیران امور فرهنگی و برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۲۳ دی‌ماه در سالن شورای ریاست دانشگاه برگزار شد.

برگزیدگانی از دانشگاه علامه طباطبائی در نهمین دوره جشنواره فارابی

صبح امروز (یکشنبه ۲۴ دی ۹۶) مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی با دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری و دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

جلسه مشترک مدیران جدید و قدیم برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

صبح امروز (یکشنبه 24 دی 96) دکتر مومنی مدیر سابق مدیریت برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی به تشریح و معارفه کارکنان برای دکتر هدی غفاری مدیر جدید این حوزه پرداختند. گفتنی است دکتر ایران زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز در انتهای برنامه در این نشست حضور پیدا کردند.

راه‌اندازی "خانه آزاد اندیشی دانشجویان" علامه در آینده نزدیک/موافق تک صدایی شدن دانشگاه نیستم

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی خانه آزاد اندیشی دانشجویان این دانشگاه طی چند ماه آینده خبر داد و گفت: این مرکز با حضور تشکل‌ها و دیدگاه‌های مختلف دانشجویی به منظور گسترش فعالیت‌های آزاد اندیشی در دانشگاه علامه طباطبایی راه‌اندازی خواهد شد.

نشست مدیر و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

صبح امروز (سه شنبه 19 دی 96) مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی و کارشناسان این حوزه به منظور تعامل و ارائه راه کار و گزارش اجمالی از فعالیتهای صورت گرفته تشکیل جلسه داد.

اطلاعیه ها

نشست معاون و مدیر فرهنگی دانشگاه با کارشناسان

نشست کارشناسان حوزه فرهنگی با دکتر ایران زاده و دکتر امیدبخش سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه به منظور تعامل و همفکری و معرفی بیشتر واحدها صبح امروز (دوشنبه 25 دی 96) با حضور کارشناسان برگزار شد.

دکتر نعمت‌الله ایران زاده: امروز برای قدردانی از فرهنگ‌ورزانی آمده ایم که در دانشگاه منشاء خیر بوده‌اند

مراسم تودیع و معارفه مدیران امور فرهنگی و برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۲۳ دی‌ماه در سالن شورای ریاست دانشگاه برگزار شد.

برگزیدگانی از دانشگاه علامه طباطبائی در نهمین دوره جشنواره فارابی

صبح امروز (یکشنبه ۲۴ دی ۹۶) مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی با دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری و دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

جلسه مشترک مدیران جدید و قدیم برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

صبح امروز (یکشنبه 24 دی 96) دکتر مومنی مدیر سابق مدیریت برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی به تشریح و معارفه کارکنان برای دکتر هدی غفاری مدیر جدید این حوزه پرداختند. گفتنی است دکتر ایران زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز در انتهای برنامه در این نشست حضور پیدا کردند.

راه‌اندازی "خانه آزاد اندیشی دانشجویان" علامه در آینده نزدیک/موافق تک صدایی شدن دانشگاه نیستم

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی خانه آزاد اندیشی دانشجویان این دانشگاه طی چند ماه آینده خبر داد و گفت: این مرکز با حضور تشکل‌ها و دیدگاه‌های مختلف دانشجویی به منظور گسترش فعالیت‌های آزاد اندیشی در دانشگاه علامه طباطبایی راه‌اندازی خواهد شد.

نشست مدیر و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

صبح امروز (سه شنبه 19 دی 96) مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی و کارشناسان این حوزه به منظور تعامل و ارائه راه کار و گزارش اجمالی از فعالیتهای صورت گرفته تشکیل جلسه داد.

برنامه ریزی و نظارت

نشست معاون و مدیر فرهنگی دانشگاه با کارشناسان

نشست کارشناسان حوزه فرهنگی با دکتر ایران زاده و دکتر امیدبخش سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه به منظور تعامل و همفکری و معرفی بیشتر واحدها صبح امروز (دوشنبه 25 دی 96) با حضور کارشناسان برگزار شد.

دکتر نعمت‌الله ایران زاده: امروز برای قدردانی از فرهنگ‌ورزانی آمده ایم که در دانشگاه منشاء خیر بوده‌اند

مراسم تودیع و معارفه مدیران امور فرهنگی و برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۲۳ دی‌ماه در سالن شورای ریاست دانشگاه برگزار شد.

برگزیدگانی از دانشگاه علامه طباطبائی در نهمین دوره جشنواره فارابی

صبح امروز (یکشنبه ۲۴ دی ۹۶) مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی با دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری و دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

جلسه مشترک مدیران جدید و قدیم برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

صبح امروز (یکشنبه 24 دی 96) دکتر مومنی مدیر سابق مدیریت برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی به تشریح و معارفه کارکنان برای دکتر هدی غفاری مدیر جدید این حوزه پرداختند. گفتنی است دکتر ایران زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز در انتهای برنامه در این نشست حضور پیدا کردند.

جلسه تودیع و معارفه مدیر فرهنگی دانشگاه و همچنین مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

عصر امروز (شنبه 23 دی 96) جلسه معارفه دکتر علیرضا امیدبخش و قدردانی از دکتر مرتضی خورسندی مدیر فرهنگی دانشگاه و همچنین معارفه دکتر هدی غفاری و ارج گذاری به زحمات دکتر عصمت مومنی مدیر برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی پیشین در اتاق شورای دانشگاه علامه طباطبائی با حضور برخی از معاونان دانشکده ها، مدیران دانشگاه و کارشناسان این معاونت، حاج اقا اکبری اقدم و کارشناسان دفتر نهاد برگزار شد.

راه‌اندازی "خانه آزاد اندیشی دانشجویان" علامه در آینده نزدیک/موافق تک صدایی شدن دانشگاه نیستم

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی خانه آزاد اندیشی دانشجویان این دانشگاه طی چند ماه آینده خبر داد و گفت: این مرکز با حضور تشکل‌ها و دیدگاه‌های مختلف دانشجویی به منظور گسترش فعالیت‌های آزاد اندیشی در دانشگاه علامه طباطبایی راه‌اندازی خواهد شد.