اخبار

اخبار فرهنگی

معاون فرهنگی دانشگاه علامه از تعیین هزینه سفر این دانشگاه برای پیاده‌روی دانشجویان در اربعین خبر داد.

حسین سلیمی بجستانی، معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در پیاده‌روی اربعین سال گذشته دانشگاه تمرکز اصلی بر روی دانشجویان بود و امسال با توجه به تصمیمات اتخاذ شده قرار است این ستاد برای اساتید و کارکنان دانشگاه نیز به صورت هماهنگ این مراسم را برگزار کند.

جلسه شورای سیاست گزاری جشنواره رویش داخلی با حضور دکتر خورسندی مدیر فرهنگی دانشگاه

جلسه شورای سیاست گزاری جشنواره رویش داخلی با حضور دکتر خورسندی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، حاج آقا سلگی نماینده نهاد رهبری و کارشناسان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در روز سه شنبه مورخ ۲۵ مهر ماه در دفتر مدیریت فرهنگی برگزار گردید.

هفته نخست سلسله نشست‌های سرمشق به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش

هفته نخست سلسله نشست‌های سرمشق به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش با حضور دکتر فرشاد مومنی سه‌شنبه، ۲۵ مهر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

طالب‌زاده در همایش «سیاست در عرصه رسانه» بیان کرد: انقلاب اسلامی موجب تأسیس شبکه خبری ۲۴ ساعته (C.N.N) شد/ فیلم سینمایی «آرگو» یک دروغ محض بود/ اگر در رسانه تأثیرگذار نباشیم به چه دردی می‌خوریم؟

انقلاب اسلامی موجب تأسیس شبکه خبری ۲۴ ساعته (C.N.N) شد/ فیلم سینمایی «آرگو» یک دروغ محض بود/ اگر در رسانه تأثیرگذار نباشیم به چه دردی می‌خوریم؟ طالب‌زاده، مستندساز و فعال رسانه‌ای با اشاره به اینکه

همایش «سیاست در عرصه رسانه» با حضور طالب‌زاده و فضلی‌نژاد در دانشگاه علامه طباطبائی

همایش «سیاست در عرصه رسانه» با حضور نادر طالب‌زاده، مستند‌ساز و فعال رسانه‌ای و پیام فضلی‌نژاد، نویسنده و پژوهشگر و همچنین برقراری ارتباط تصویری با علی‌ علیزاده، تحلیل‌گر مسائل سیاسی از لندن سه‌شنبه ۲۵ مهرماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اجرای تئاتر آوازی «آخرین نفر» در دانشگاه علامه طباطبائی به همراه گروه «موسیقی ایرانی» و «بک وکال» و خوانندگی حسام آرین، امین اخواص و محمدرضا حیدری اجرا شد

تئاتر آوازی «آخرین نفر» به آهنگسازی حسام آرین، بازیگری علیرضا اسفندیاری، حدیث قهاری و ابوالفضل قربانی‌نژاد، سه‌شنبه ۲۵ مهرماه در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.

اطلاعیه ها

معاون فرهنگی دانشگاه علامه از تعیین هزینه سفر این دانشگاه برای پیاده‌روی دانشجویان در اربعین خبر داد.

حسین سلیمی بجستانی، معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در پیاده‌روی اربعین سال گذشته دانشگاه تمرکز اصلی بر روی دانشجویان بود و امسال با توجه به تصمیمات اتخاذ شده قرار است این ستاد برای اساتید و کارکنان دانشگاه نیز به صورت هماهنگ این مراسم را برگزار کند.

هفته نخست سلسله نشست‌های سرمشق به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش

هفته نخست سلسله نشست‌های سرمشق به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش با حضور دکتر فرشاد مومنی سه‌شنبه، ۲۵ مهر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

طالب‌زاده در همایش «سیاست در عرصه رسانه» بیان کرد: انقلاب اسلامی موجب تأسیس شبکه خبری ۲۴ ساعته (C.N.N) شد/ فیلم سینمایی «آرگو» یک دروغ محض بود/ اگر در رسانه تأثیرگذار نباشیم به چه دردی می‌خوریم؟

انقلاب اسلامی موجب تأسیس شبکه خبری ۲۴ ساعته (C.N.N) شد/ فیلم سینمایی «آرگو» یک دروغ محض بود/ اگر در رسانه تأثیرگذار نباشیم به چه دردی می‌خوریم؟ طالب‌زاده، مستندساز و فعال رسانه‌ای با اشاره به اینکه

همایش «سیاست در عرصه رسانه» با حضور طالب‌زاده و فضلی‌نژاد در دانشگاه علامه طباطبائی

همایش «سیاست در عرصه رسانه» با حضور نادر طالب‌زاده، مستند‌ساز و فعال رسانه‌ای و پیام فضلی‌نژاد، نویسنده و پژوهشگر و همچنین برقراری ارتباط تصویری با علی‌ علیزاده، تحلیل‌گر مسائل سیاسی از لندن سه‌شنبه ۲۵ مهرماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اجرای تئاتر آوازی «آخرین نفر» در دانشگاه علامه طباطبائی به همراه گروه «موسیقی ایرانی» و «بک وکال» و خوانندگی حسام آرین، امین اخواص و محمدرضا حیدری اجرا شد

تئاتر آوازی «آخرین نفر» به آهنگسازی حسام آرین، بازیگری علیرضا اسفندیاری، حدیث قهاری و ابوالفضل قربانی‌نژاد، سه‌شنبه ۲۵ مهرماه در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.

سه شنبه‌ مشاوره‌‌ای دانشکده روان‌شناسی با موضوع «مراکز مشاوره و کاریابی و نقش مشاوره شغلی» توسط گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

نشست علمی سه شنبه‌های مشاوره‌ای به همت انجمن علمی مشاوره و با حضور کیومرث فرحبخش، مدیر گروه مشاوره دانشگاه علامه‌ طباطبائی و دانشجویان با حضور عبدالله شفیع آبادی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر مهدی زارع بهرام آبادی متخصص مشاوره شغلی، محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی، احمد برجعلی رئیس، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی ۲۵ مهرماه در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

برنامه ریزی و نظارت

معاون فرهنگی دانشگاه علامه از تعیین هزینه سفر این دانشگاه برای پیاده‌روی دانشجویان در اربعین خبر داد.

حسین سلیمی بجستانی، معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در پیاده‌روی اربعین سال گذشته دانشگاه تمرکز اصلی بر روی دانشجویان بود و امسال با توجه به تصمیمات اتخاذ شده قرار است این ستاد برای اساتید و کارکنان دانشگاه نیز به صورت هماهنگ این مراسم را برگزار کند.

هفته نخست سلسله نشست‌های سرمشق به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش

هفته نخست سلسله نشست‌های سرمشق به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش با حضور دکتر فرشاد مومنی سه‌شنبه، ۲۵ مهر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

طالب‌زاده در همایش «سیاست در عرصه رسانه» بیان کرد: انقلاب اسلامی موجب تأسیس شبکه خبری ۲۴ ساعته (C.N.N) شد/ فیلم سینمایی «آرگو» یک دروغ محض بود/ اگر در رسانه تأثیرگذار نباشیم به چه دردی می‌خوریم؟

انقلاب اسلامی موجب تأسیس شبکه خبری ۲۴ ساعته (C.N.N) شد/ فیلم سینمایی «آرگو» یک دروغ محض بود/ اگر در رسانه تأثیرگذار نباشیم به چه دردی می‌خوریم؟ طالب‌زاده، مستندساز و فعال رسانه‌ای با اشاره به اینکه

همایش «سیاست در عرصه رسانه» با حضور طالب‌زاده و فضلی‌نژاد در دانشگاه علامه طباطبائی

همایش «سیاست در عرصه رسانه» با حضور نادر طالب‌زاده، مستند‌ساز و فعال رسانه‌ای و پیام فضلی‌نژاد، نویسنده و پژوهشگر و همچنین برقراری ارتباط تصویری با علی‌ علیزاده، تحلیل‌گر مسائل سیاسی از لندن سه‌شنبه ۲۵ مهرماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

اجرای تئاتر آوازی «آخرین نفر» در دانشگاه علامه طباطبائی به همراه گروه «موسیقی ایرانی» و «بک وکال» و خوانندگی حسام آرین، امین اخواص و محمدرضا حیدری اجرا شد

تئاتر آوازی «آخرین نفر» به آهنگسازی حسام آرین، بازیگری علیرضا اسفندیاری، حدیث قهاری و ابوالفضل قربانی‌نژاد، سه‌شنبه ۲۵ مهرماه در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.

سه شنبه‌ مشاوره‌‌ای دانشکده روان‌شناسی با موضوع «مراکز مشاوره و کاریابی و نقش مشاوره شغلی» توسط گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

نشست علمی سه شنبه‌های مشاوره‌ای به همت انجمن علمی مشاوره و با حضور کیومرث فرحبخش، مدیر گروه مشاوره دانشگاه علامه‌ طباطبائی و دانشجویان با حضور عبدالله شفیع آبادی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر مهدی زارع بهرام آبادی متخصص مشاوره شغلی، محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی، احمد برجعلی رئیس، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی ۲۵ مهرماه در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.