اخبار

اخبار فرهنگی

مسابقه کتابخوانی ویژه بزرگداشت علامه طباطبائی و هفته قرآن به همت واحد فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی دانشگاه

به همت واحد فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی دانشگاه مسابقه کتابخوانی ویژه بزرگداشت علامه طباطبائی و هفته قرآن برگزار می شود. شرکت کنندگان می توانند فایل الکترونیکی کتاب و سوالات مسابقه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 30 آبان پاسخ ها را ارسال نمایند.

نتایج دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی سه‌شنبه، ۳۰ آبان ماه اعلام شد.

دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ سه‌شنبه ۲۳ آبان در دانشکده‌های مختلف دانشگاه برگزار شد که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.

اعلام اسامی منتخبین اعضای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی

خانم حسنلو کارشناس کانونهای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه ای بیان داشتند که در انتخابات کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه 1070 نفر به عضویت مجمع عمومی 17 کانون درآمدند. 10 کانون انتخاباتش برگزار شده و 300 نفر از اعضا به کاندیداهای خود رای دادند .

به همت کانون شعر و ادب رونمایی از کتاب شاعران جوان در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی

رونمایی از کتاب شاعران جوان به همت کانون شعر و ادب، با همکاری بنیاد ادبیات داستانی ایران و با حضور دکتر حاج بابایی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، سعید بیابانکی، دکتر اسماعیل امینی، ناصر فیض، عبدالجبار کاکائی، امیر مرزبان و جمعی از شاعران جوان برگزار شد.

نشست «اخلاق در سیره پیامبر» به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش برگزار شد

نشست «اخلاق در سیره پیامبر»، چهارشنبه، ۲۴ آبان به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش و با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ایازی در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

گزارش مبالغ جمع آوري شده روز سوم و چهارم کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به همت کانون خیریه دانشگاه علامه طباطبائی

جمع آوری کمکهای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی به همت کانون خیریه این دانشگاه برای کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه به مدت چهار روز همچنان ادامه دارد.

اطلاعیه ها

مسابقه کتابخوانی ویژه بزرگداشت علامه طباطبائی و هفته قرآن به همت واحد فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی دانشگاه

به همت واحد فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی دانشگاه مسابقه کتابخوانی ویژه بزرگداشت علامه طباطبائی و هفته قرآن برگزار می شود. شرکت کنندگان می توانند فایل الکترونیکی کتاب و سوالات مسابقه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 30 آبان پاسخ ها را ارسال نمایند.

نتایج دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی سه‌شنبه، ۳۰ آبان ماه اعلام شد.

دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ سه‌شنبه ۲۳ آبان در دانشکده‌های مختلف دانشگاه برگزار شد که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.

اعلام اسامی منتخبین اعضای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی

خانم حسنلو کارشناس کانونهای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه ای بیان داشتند که در انتخابات کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه 1070 نفر به عضویت مجمع عمومی 17 کانون درآمدند. 10 کانون انتخاباتش برگزار شده و 300 نفر از اعضا به کاندیداهای خود رای دادند .

به همت کانون شعر و ادب رونمایی از کتاب شاعران جوان در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی

رونمایی از کتاب شاعران جوان به همت کانون شعر و ادب، با همکاری بنیاد ادبیات داستانی ایران و با حضور دکتر حاج بابایی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، سعید بیابانکی، دکتر اسماعیل امینی، ناصر فیض، عبدالجبار کاکائی، امیر مرزبان و جمعی از شاعران جوان برگزار شد.

نشست «اخلاق در سیره پیامبر» به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش برگزار شد

نشست «اخلاق در سیره پیامبر»، چهارشنبه، ۲۴ آبان به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش و با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ایازی در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

گزارش مبالغ جمع آوري شده روز سوم و چهارم کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به همت کانون خیریه دانشگاه علامه طباطبائی

جمع آوری کمکهای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی به همت کانون خیریه این دانشگاه برای کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه به مدت چهار روز همچنان ادامه دارد.

برنامه ریزی و نظارت

اعلام همدردی جامعه علمی بین‌المللی با زلزله‌زده گان غرب ایران

در پی زلزله اخیر در غرب کشور، دانشگاه‌هایی از کشورهای مختلف با صدور پیام تسلیت خطاب به دانشگاه علامه طباطبائی نسبت به این ضایعه ابراز همدردی نمودند.

مسابقه کتابخوانی ویژه بزرگداشت علامه طباطبائی و هفته قرآن به همت واحد فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی دانشگاه

به همت واحد فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی دانشگاه مسابقه کتابخوانی ویژه بزرگداشت علامه طباطبائی و هفته قرآن برگزار می شود. شرکت کنندگان می توانند فایل الکترونیکی کتاب و سوالات مسابقه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 30 آبان پاسخ ها را ارسال نمایند.

نتایج دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی سه‌شنبه، ۳۰ آبان ماه اعلام شد.

دومین انتخابات سراسری انجمن‌های علمی‌-دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی یکشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ سه‌شنبه ۲۳ آبان در دانشکده‌های مختلف دانشگاه برگزار شد که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.

اعلام اسامی منتخبین اعضای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی

خانم حسنلو کارشناس کانونهای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه ای بیان داشتند که در انتخابات کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه 1070 نفر به عضویت مجمع عمومی 17 کانون درآمدند. 10 کانون انتخاباتش برگزار شده و 300 نفر از اعضا به کاندیداهای خود رای دادند .

به همت کانون شعر و ادب رونمایی از کتاب شاعران جوان در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی

رونمایی از کتاب شاعران جوان به همت کانون شعر و ادب، با همکاری بنیاد ادبیات داستانی ایران و با حضور دکتر حاج بابایی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، سعید بیابانکی، دکتر اسماعیل امینی، ناصر فیض، عبدالجبار کاکائی، امیر مرزبان و جمعی از شاعران جوان برگزار شد.

نشست «اخلاق در سیره پیامبر» به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش برگزار شد

نشست «اخلاق در سیره پیامبر»، چهارشنبه، ۲۴ آبان به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش و با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ایازی در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.