اخبار

اخبار فرهنگی

کارگاه پروپوزال نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

کارگاه پروپوزال نویسی یکشنبه27 آبان97 از ساعت 8:30 تا11:30 توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی با تدریس دکتر زهره الله دادی دستجردی برگزار شد.

بیست و یکمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی دانشگاه علامه برگزار شد

بیست و یکمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی دانشگاه علامه با حضور 35 نفر از دانشجویان متقاضی و علاقه مند در نشریات دانشجویی با تدریس استاد هوشنگ قلندری مدرس و مولف کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی و داور جشنواره ملی نشریات دانشجویی کشور توسط خانه نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. همچنین خانم سحر مهرابی عضور دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علامه و عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم پیرامون موضوع حقوق نشریات دانشگاهی به ارائه پرداخت.

قدردانی چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه

چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی به پاس فعالیت‌های ترویجی در حوزه کتاب‌ و کتاب‌خوانی در یک سال اخیر با اهداء لوح سپاس قدردانی کرد.

کسب ۶ رتبه برتر در در سی و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور

در سی و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی موفق به کسب ۶ رتبه برتر در این جشنواره شدند.

بیش از ۷۰ درصد کانون های فرهنگی در حوزه علوم قرآنی فعالیت می کنند

دکتر غفاری در آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از ۴۰۰۰ کانون فرهنگی زیرمجموعه وزارت علوم، در حوزه علوم قرآنی و دینی فعالیت می کنند.

کسب رتبه برتر بخش ادبی(شعر) توسط امیر مرزبان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

در مراسم افتتاحیه سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور که صبح شنبه 26 آبان 1397 در تالار دکتر رحیمی‌زاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد از برگزیدگان سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در بخش‌های پژوهش، ادبی و هنری قدردانی کردند.

اطلاعیه ها

کارگاه پروپوزال نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

کارگاه پروپوزال نویسی یکشنبه27 آبان97 از ساعت 8:30 تا11:30 توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی با تدریس دکتر زهره الله دادی دستجردی برگزار شد.

بیست و یکمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی دانشگاه علامه برگزار شد

بیست و یکمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی دانشگاه علامه با حضور 35 نفر از دانشجویان متقاضی و علاقه مند در نشریات دانشجویی با تدریس استاد هوشنگ قلندری مدرس و مولف کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی و داور جشنواره ملی نشریات دانشجویی کشور توسط خانه نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. همچنین خانم سحر مهرابی عضور دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علامه و عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم پیرامون موضوع حقوق نشریات دانشگاهی به ارائه پرداخت.

قدردانی چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه

چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی به پاس فعالیت‌های ترویجی در حوزه کتاب‌ و کتاب‌خوانی در یک سال اخیر با اهداء لوح سپاس قدردانی کرد.

کسب ۶ رتبه برتر در در سی و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور

در سی و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی موفق به کسب ۶ رتبه برتر در این جشنواره شدند.

بیش از ۷۰ درصد کانون های فرهنگی در حوزه علوم قرآنی فعالیت می کنند

دکتر غفاری در آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از ۴۰۰۰ کانون فرهنگی زیرمجموعه وزارت علوم، در حوزه علوم قرآنی و دینی فعالیت می کنند.

کسب رتبه برتر بخش ادبی(شعر) توسط امیر مرزبان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

در مراسم افتتاحیه سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور که صبح شنبه 26 آبان 1397 در تالار دکتر رحیمی‌زاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد از برگزیدگان سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در بخش‌های پژوهش، ادبی و هنری قدردانی کردند.

برنامه ریزی و نظارت

کارگاه پروپوزال نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

کارگاه پروپوزال نویسی یکشنبه27 آبان97 از ساعت 8:30 تا11:30 توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی با تدریس دکتر زهره الله دادی دستجردی برگزار شد.

بیست و یکمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی دانشگاه علامه برگزار شد

بیست و یکمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی دانشگاه علامه با حضور 35 نفر از دانشجویان متقاضی و علاقه مند در نشریات دانشجویی با تدریس استاد هوشنگ قلندری مدرس و مولف کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی و داور جشنواره ملی نشریات دانشجویی کشور توسط خانه نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. همچنین خانم سحر مهرابی عضور دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علامه و عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم پیرامون موضوع حقوق نشریات دانشگاهی به ارائه پرداخت.

قدردانی چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه

چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی به پاس فعالیت‌های ترویجی در حوزه کتاب‌ و کتاب‌خوانی در یک سال اخیر با اهداء لوح سپاس قدردانی کرد.

کسب ۶ رتبه برتر در در سی و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور

در سی و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی موفق به کسب ۶ رتبه برتر در این جشنواره شدند.

بیش از ۷۰ درصد کانون های فرهنگی در حوزه علوم قرآنی فعالیت می کنند

دکتر غفاری در آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از ۴۰۰۰ کانون فرهنگی زیرمجموعه وزارت علوم، در حوزه علوم قرآنی و دینی فعالیت می کنند.

کسب رتبه برتر بخش ادبی(شعر) توسط امیر مرزبان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

در مراسم افتتاحیه سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور که صبح شنبه 26 آبان 1397 در تالار دکتر رحیمی‌زاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد از برگزیدگان سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در بخش‌های پژوهش، ادبی و هنری قدردانی کردند.